Eublemma panonica (Freyer, 1840)
magyar gyopárbagoly

Szinonímák: Porphyrinia pannonica – alföldi gyopárbagoly

Erebidae – Kvadrifid bagolylepkék családja   

Elülső szárnyának tőtere és a középtér belső része (tehát a szárny belső fele) világos tojássárga, benne helyezkedik el a sejt három apró fekte pettye, amelyek közül a külső meredek vonalkává nyúlt meg és a vesefolt képviseli. A szárny külső fele fehérrel behintett ibolyásszürke, belső határa a külső keresztvonal helyét jelzi és a vesefolt körül megtört ívben a felső szegélyen végződik. A hullámvonal majdnem egyenes, sárgásfehér, az ibolyásszürke szín a külső szegély felé halványodik. A tővonal alig észlelhető, a rojt ugyanolyan színű, mint a külső szegélytér. Hátulsó szárnya világosszürke, rajzolatlan. Tora válltakarói sárgák, potroha sárgásfehér. Fonákja szürkés, az elülső szárny töve sárgásszürke, a hátulsó világos, fehéresszürke, rajzolata egyik szárnynak sincsen.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: természetvédelmi értéke 250 000 Ft. A Vörös Könyvben és a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer programjában szereplő faj.

Méret: 19-23 mm.

Repülési idő: június-augusztus.

Általános elterjedés: Közép- és Délkelet-Európában él.

Magyarországi elterjedés: az alföldi homokbuckásokban fordul elő. Rendkívül lokális és ritka.

A hernyó piszkos csontszínű, hátvonala elmosódott, bibircsei aprók, feketék, egy-egy sörte látható rajtuk. Légzőnyílásai vörösesbarnák, hasoldalának minden szelvényén egy-egy világos vörösesbarna középfolt van, feje sötétbarna, nyakpajzsa barna, nyolc fekete bibirccsel és hátul néhány fekete folttal. Tápnövényén a szárra vagy levelekre erősített és lerágott növényi részekből éllő szövedékben tartózkodik és abban is alakul át karcsú, sárgásbarna bábbá.

Tápnövény(ek): homoki szalmagyopár (Helichrysum arenarium), gyopár-fajok (Gnaphalium spp.).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.