Eublemma parva (Hübner, [1808])
apró vándorbagoly

Szinonímák: Porphyrinia parva – peremizs-törpebagoly

Erebidae – Kvadrifid bagolylepkék családja   

Elülső szárnyán a középtér sötét részét lezáró világos keresztvonal ívei homorú oldalukkal néznek a külső szegély felé. Elülső szárnyának alapszíne világos okkersárgás, amely azonban a középtér közepéig és innen ismét a hullámvonalig egyre sötétedik, míg végül sötétbarnává válik. A tő igen világos fehéres okkersárga, a belső keresztvonalnak nyoma sincsen, a sötét rész határa háromívű vonalból áll. A középső ív pontosan a sejtben helyezkedik el, előtte fehér keresztsáv húzódik, a vesefoltot két fekete pont képviseli. A külső keresztvonal fehér, többé kevésbé egyenes részekből áll és mélyen körülkanyarítja a sejt végét, előtte a szárny a finoman ívelő és homályos, fehéres hullámvonalig ismét sötétebb. A felső szegélyen homályos fehér csíkok fekszenek az ereken, a hullámvonal a külső szöglet mögül a szárny csúcsába ível, előtte több apró, fekete pont tarkállik. A tővonal nem látható, a tővonal világos sárgásszürke, választóvonala széles de homályos. Hátulsó szárnya barnásszürke, a tőben fehéres, a szegély felé egyre sötétedő. Gallérja, válltakarói és tora olyan színű, mint az elülső szárny töve, potroha világos szürkésbarna. Fonákja szinte rajzolatmentes, az elülső szárnyé középszürke, némi sárgás fénnyel, a hátulsóé világos, fehéresszürke.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 14-18 mm.

Repülési idő: két nemzedéke van: május-június, július-augusztus.

Általános elterjedés: Észak-Európát kivéve egész Európában elterjedt faj.

Magyarországi elterjedés: lokális és ritka.

A hernyó nem ismert.

Tápnövény(ek): peremizs-fajok (Inula spp.), imola-fajok (Centaurea spp.), gyopár-fajok (Gnaphalium spp.), szalmagyopár-fajok (Helichrysum spp.).

Hasonló faj(ok): Eublemma ostrina, Eublemma amoena

Imágó

© Dr. Bathó Imréné, Ivánc, 2019. 06. 16.