Euclidia mi (Clerck, 1759)
lóhere-nappalibagoly

Szinoníma: Callistege mi

Erebidae – Kvadrifid bagolylepkék családja   

Elülső szárnyának alapszíne fekete, sűrű szürke és fehér behintéssel. A rajzolat igen bonyolult: a belső és a külső keresztvonal fehér, kígyózó, belülről széles fekete árnyék kíséri őket, a tő fekete, akárcsak a kör- és a vesefolt; ez utóbbiból rendszerint fehér vonal nyúlik a szegély felé. A hullámvonal fehér, kígyózó, belülről szintén fekete szalag határolja, amelyet a fehér erek metszenek át, a szegély szürke, a tővonal homályos, hullámzó, a rojt tarka (fekete és fehér). Hátulsó szárnya halvány okkersárgás, rajzolata fekete, a holdfolt nagy, éles, a külső keresztsáv és a hullámvonal széles, igen zegzugos, két mély hullámot vetnek. Az erek feketével behintettek, ezért az alapszín kockás mezőkre bomlik, a tősáv fekete, széles, a rojt töve sötét, maga a rojt tarka. Fonákja sárga, a szakadozott rajzolat homályos, fekete, a rojt tarka, a jellegzetes foltok jól láthatók.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 26-28 mm.

Repülési idő: április-június.

Általános elterjedés: palearktikus faj.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul.

A hernyó 12-lábú, sárga, számos finom, kissé kígyózó hát- és oldalvonallal. A Iégzőnyílások fehérek, keretük fekete, széles, sötét vörösesbarna sávban foglalnak helyet, a bibircsek igen aprók, feje sötét, fehér vonalkákkal. Bábja feketével pontozott vörösessárga.

Tápnövény(ek): here-fajok (Trifolium spp.), bükköny-fajok (Vicia spp.), lucerna-fajok (Medicago spp.), somkóró-fajok (Melilotus spp.), rekettye-fajok (Genista spp.), lórom-fajok (Rumex spp.).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Pribéli Levente, 2020. 04. 18.
© Gór Ádám, 2021. 05. 06.
© Dr. Bathó Imréné, 2021. 05. 15.
© Gór Ádám, Tahitótfalu, 2017. 04. 23.
© Kurucz Lajos, 2014. 04. 12.
© Kovács Pál
© Dr Gergely Péter, 2008. 05. 10.
© Nestor Tamás, Budai-hg., 2016. 05. 01.

Egyéb stádiumok

© Dr. Csóka György