Eutelia adulatrix (Hübner, 1813)
cserszömörcebagoly

Szinonímák: Noctua adulatrix, Eurhipia adulatrix

Euteliidae – Redősszárnyú bagolylepkék családja   

Elülső szárnyának alapszíne fehér, amely azonban csak a tőtér előtt, a külső keresztvonal mögött és egyes apró foltok képében maradt fedetlenül, egyébként a szárnyat dús, szaggatott, keresztirányú, barna és fekete vonalkázás és csíkozás díszíti. A belső keresztvonal fekete és szaggatott, olykor homályos, a tőteret fehér, barna és fekete vonalkák tarkázzák. A fekete árnyékvonal és a külső keresztvonal a belső szegélytéren a legerőteljesebb és legszélesebb, fölfelé szaggatottak, a külső keresztvonal körülöleli a darabokra töredezett vesefolt környékét, kívülről barna sávban több sötétbarna árnyékvonal kíséri. A hullámvonal nem látszik, helyén fehéres udvarban nagy, barnásfekete folt foglal helyet, fölötte a csúcstérben rózsás, kerek folt van, alatta szintén rózsaszínűen árnyalt, kissé ívelt vagy téglalap alakú folt. A tővonal fekete, hullámos, ép, a szegély közepén félhold alakú fekete árnyékok fekszenek mögötte. A rojt belső választóvonala fehér, kijjebb feketés, a vesefolt fehér, benne négy apró fekete pont van, kerete fekete, de töredezett, az erek helyenként fehérek. Hátulsó szárnyának belső fele fehér, a külső keresztvonal és a hullámvonal folytatódik a szárnyon, szélesek, barnásszürkék vagy sötétbarnák. A szegélytér világosbarna, a két sötét rész között keskeny fehér csík húzódik a belső szögletből, a fekete tővonal vaskos holdfoltokra töredezett. A fehér rojtban széles, sötét választóvonal fut végig, a rajzolat a belső szegélyen és rajtjában a lcgsötétehli. Fonákja fehér, a rajzolat szürkésbarna és barna, a felszínnek a tükörképe, de nem annyira éles és tarka, és bár jobban tagolt, mégis elmosódott. Tora és potroha sötét, csak a harmadik szelvény pikkelypárnája világít.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 26-28 mm.

Repülési idő: május-június, július-szeptember.

Általános elterjedés: Dél-Európában, Észak-Afrikában és Kisázsiától a közép-ázsiai Ferganáig elterjedt faj.

Magyarországi elterjedés: sokfelé előfordul, ahol tápnövénye nagyobb számban lép fel. Terjedőben van.

A hernyó zöld (akadnak kékeszöld és barnásvörös példányok is), hátvonala finom, fehér, két sárgásfehér oldalvonala azonban széles és éles, egyenes. Légzőnyílásainak kerete barna, fölöttük finom sárga vonal látható. feje kicsi, sárgásbarna, nyakpajzsa elöl sárga; hátul sötétbarna szegélye van, lábai zöldek. A levelek fonákján tartózkodik és szemcsékkel fedett, tojás alakú kokonban a földben bábozódik.

Tápnövény(ek): hazánkban a sárga cserszömörce (Cotinus coggygria), de eredeti élőhelyein a pisztácia (Pistacia lentiscus) és a közönséges fagyal (Ligustrum vulgare).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 07. 05.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 06. 10.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 07. 30.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2020. 09. 09.
© Dr Gergely Péter, 2020. 08. 25.
© Dr Gergely Péter, 2020. 09. 09.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2011. 08. 26.

Egyéb stádiumok

© Dr. Csóka György, 2019. 08. 26.
© Dr. Csóka György, 2019. 09. 09.
© Dr. Csóka György, 2019. 09. 09.