Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758)
szomjas pohók

Szinoníma: Philudoria potatoria

Lasiocampidae – Szövőlepkék családja   

Hímek: a fej vörösbarna. A tor vörösbarna, a példányok jelentős részén több-kevesebb sárga szőrzettel. A potroh vörösbarna. Az elülső szárny enyhén nyújtott, a hátulsó kerek. A szárnyak vörösbarnák, az külsőn lilásszürke, a hátulsón lilás csillogással. Az elülső szárnyon a tőhöz közel húzódó barna harántsáv keskeny. A külső harántsáv markáns és a belső szegély közepétől a csúcsig fut. A szegélytérben szaggatott szubmarginális sáv húzódik. A tő- és középtérben élénkebb, a szegélytérben fakóbb szürkéssárga foltok és sávok vannak. A középtérben az elülső szegélyhez közel kerek fehér pont, ez alatt ovális gyűrű van. A hátulsó szárnyon a tő kissé sárgás. A harántsáv egyenes, barnáslila. A sárgásbarna fonákon egy-egy barna harántsáv van. A rojt lilásbarna, illetve sárgásbarna.
Nőstények: az imágók jóval nagyobb termetűek, a potroh vaskos. A test és a szárnyak alapszíne fakó, máskor élénkebb sárga. A szárnyak nyújtottak. Az elülső szárnyon a középtérben egy nagyobb és egy kisebb barnán keretezett fehér folt van. A belső harántsáv halvány, a külső keskeny vagy kívülről keskenyebb, illetve szélesebb barna árnyék kíséri. A szubmarginális sáv barna, hol éles, hol elmosódott. A hátulsó szárny hol rajztalan, hol a harántsáv és a szegély között barna vagy legalábbis barnás. A fonák egyenletes sárga, a rajzolat alig látszik. A rojt sárga, barnássárga.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: hím: 40-50 mm, nőstény: 50-70 mm.

Repülési idő: június-augusztus.

Általános elterjedés: Dél-Európából hiányzik.

Magyarországi elterjedés: sokfelé előfordul, főleg lápok, mocsarak, nedves területek környékén.

A petéket kisebb csoportokban a fűszálakra, alacsonyabb bokrok ágaira rakja. Hernyója sötétszürke vagy szürkésbarna, hátán sárgásbarna foltok, oldalain szabálytalan fehér és narancsszínű foltokból álló foltsor húzódik. Hátán feketésbarna szőrcsomók vannak. A középtoron és a 8. potrohszelvényen egy-egy sűrűbb szőrkefe helyezkedik el. Sárgás szövedékben fűcsomók, vagy nád között bábozódik.

Tápnövény(ek): sás-fajok (Carex spp.), nád-fajok (Phragmites spp.), gyékény-fajok (Typha spp.).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 07. 08.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 07. 13.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 07. 14.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2016. 08. 07.
© Balogh Diána, 2016. 07. 03.

Egyéb stádiumok

© Gór Ádám, 2014. 05. 24.
© Dr. Bathó Imréné, Ivánc, 2012. 05. 14.
© Dr. Bathó Imréné, Ivánc, 2018. 04. 17.
© Gór Ádám, Ócsa, 2012. 05. 26.
© Balogh Diána, 2016. 06. 29.
© Balogh Diána, 2016. 06. 29.