Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790)
apáca-púposszövő

Szinonímák: Harpyia bicuspis, Cerura bicuspis – erdei púposszövő

Notodontidae – Púposszövők családja   

A széles, sötét középső sáv szegélyei nem élesen rajzoltak. A fej és a vállak hamuszürkék vagy barnásszürkék. A tor sötétbarna, szürke és vörhenyes rajzolattal. A potrohon világosszürke és sötétszürke gyűrűk váltogatják egymást, esetenként a potroh kissé sárgás. A szárnyak alapszíne krétafehér, több-kevesebb szürke vagy sárga árnyalattal. Az elülső szárnyon a rajzolat szürke, a tőtérben és a külső szegélyen elhelyezkedő foltok, valamint a középfolt sötétszürke. A hátulsó szárny belső szeglete szürke. A világos színű fonákon a rajzolat markáns. A rojt fehér.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Méret: 34-42 mm.

Repülési idő: április-május, július-augusztus.

Általános elterjedés: palearktikus faj.

Magyarországi elterjedés: nedvesebb erdeinkben fordul elő, szórványos megjelenésű.

Feketésbíbor petéit kisebb csoportokban helyezi el tápnövénye leveleire. Idősebb hernyója zöld. A potroh hátoldalán sárgával szegélyezett vörösbarna sáv fut, a tor hátoldalán is egy külőnálló, ugyanilyen színezetű folt van. A potroh sávja a 7. szelvénynél erősen kiszélesedik. Feje barna, farokvillái, vörösek. Tapnövenyén kéregdarabokkal kevert tömött szövedékben bábozódik. Feketésbarna bábja van, az őszi bábok áttelelnek.

Tápnövény(ek): éger-fajok (Alnus spp.), nyír-fajok (Betula spp.), rezgő nyár (Populus tremula).

Hasonló faj(ok): Furcula bifida, Furcula furcula

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 06. 08.
© Gór Ádám, 2021. 07. 15.
© Gór Ádám, 2021. 07. 15.
© Dr. Bathó Imréné, Ivánc, 2017. 08. 27.
© Dr. Bathó Imréné, Ivánc, 2018. 05. 03.
© Dr. Bathó Imréné, Ivánc, 2019. 04. 21.