Gynaephora fascelina (Linnaeus, 1758)
vesszős szövő

Szinonímák: Calliteara fascelina, Dicallomera pudibunda – vesszős gyapjaslepke

Erebidae – Kvadrifid bagolylepkék családja   

Az elülső szárnyon a belső harántsáv derékszögben vagy közel derékszögben éri el az elülső szegélyt. Hímek: a fej és a tor hamvas szürkésbarnák. A potroh hol sárgás, hol szürkés, gerincén sötét pamacsokkal. A farpamacs sárga vagy sárgásfehér. Az elülső szárny hamuszürke vagy sárgásbarna, szürke és szürkésbarna behintéssel. A harántsávok elmosódottak. Az elülső szegélynél feketésharna foltok vannak. A szubmarginális sáv világos. A középfolt nagy, világos. A hátulsó szárny halványsárga vagy szürkéssárga. Lehet rajztalan, máskor foltsorból álló szürke harántsáv húzódik a szegélyhez közel. Az elmosódott középfolt sokszor hiányzik. Az elülső szárny fonákja szürke, a hátulsóé halvány sárgásfehér. A rojt szürkésbarna, illetve sárgásfehér.
Nőstények: jóval nagyobb termetűek és egészében más megjelenésűek, mint a hímek. A szárnyak sokkal nyújtottabbak. A fej és a tor sötétebb, a potroh világosabb szürke. A gerincen sötétbarna pamacsok vannak. Az elülső szárny lilásszürke, sötétbarna behintéssel. Az elmosódó harántsávok vörhenyesbarnák. A tőtérben és a középtérben világos foltok, a szegélytérben világos szubmarginális sáv van. A hátulsó szárny világossárga, több-kevesebb szürke behintéssel. A rajzolat elmosódott vagy alig látszik. Az elülső szárny fonákja általában sötétebb, a hátulsóé világosabb szürke. A rajzolat sötétszürke. A hátulsó szárnyon jól látható középfolt van. A rojt szürkésbarna, illetve sárgásszürke.

Változékonyság: a mintázat változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: hím: 40-45 mm, nőstény: 50-60 mm.

Repülési idő: július-augusztus.

Általános elterjedés: palearktikus faj.

Magyarországi elterjedés: szórványosan elterjedt.

Sötétszürke hernyójának fekete szemölcsein piszkossárga szőrzet van. A hátán levő szőrkefék piszkosfehérek vagy szürkéssárgák, az első és az utolsó szelvény szőrecsetje fekete, hosszú.

Tápnövény(ek): a legtöbb lágyszárú növényen megél, de egy-két fásszárút is fogyaszt (például tölgy-fajok).

Hasonló faj(ok): Calliteara pudibunda

Imágó

© Baranyi Tamás, 2005. 08. 03.
© Baranyi Tamás, 2008. 07. 29.
© Baranyi Tamás, 2005. 07. 28.
© Balogh Diána, 2017. 08. 02.
© Kárpáti Marcell, 2015. 07. 23.
© Kárpáti Marcell, 2018. 07. 12.

Egyéb stádiumok

© Kárpáti Marcell, 2018. 07. 12.
© Kárpáti Marcell, 2018. 07. 31.
© Kárpáti Marcell, 2018. 07. 31.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2009. 06. 25.
© Gór Ádám, Jósvafő, 2011. 06. 10.
© Nestor Tamás, Budai-hg., 2012. 05. 25.
© Kárpáti Marcell, 2018. 07. 03.
© Kárpáti Marcell, 2015. 07. 06.