Hadena albimacula (Borkhausen, 1792)
fehérpettyes szegfűbagoly

Szinoníma: Dianthaecia albimacula, Hadena concinna, Hadena conserta, Miselia albimacula

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az elülső szárny középterében a körfolt alatt egyetlen éles, rendszerint négyszögletű fehér folttal; a szárny alapszíne sötét csokoládébarna. Az ajaktapogató rövid, oldala sötétbarna, csúcsa világosabb. Homloka erősen fehéres, a két csáptő között fekete vonallal. A hím csápja gyengén fogazott, a nőstényé fonalas. A gallér csokoládébarna, középen egy tusfekete csíkkal, melyet alulról néhány fehér szőrszál keretez. A válltakarók és az elő- és utótori pamacs fehéres, szegélyük feketevégű szőrökkel kevert. A potroh szürkésbarna, a lábak fehéren gyürűzöttek. A tőtérben a tövi keresztvonal és a tővonal által határolt rész fehér, egy fekete vonallal osztott. A keresztvonalak feketék, fehérrel kísértek, a belső hullámos, a külső ívelt, fogazott. A középtér beszűkülő. A körfolt nagy, fehér kitöltésű, közepe barna. A vesefolt vékonyan feketével körülrajzolt, a körfolt felőli oldalán fehérrel szegett, kitöltése az alapszínnel megegyező. A kör- és vesefolt közötti tér a sejtben nagyrészt fehér kitöltésű. A hullámvonal vékony, fehér, gyakran foltokra szakadozott, belső oldalán a nyílfoltok feketék, méretük azonban példányonként erősen változik. A rojttő barna, belső oldalán fekete kísérő háromszögletű foltsorral. A rojt belső fele barna, külső fele szabályos térközökben fehérrel tarkított. A hátulsó szárny fehéresszürke, az erek sötétebben fedettek, a szegélytér sötét, jól elkülönült, sarokfoltja pici, fehér. A keresztvonal és a holdfolt nem éles, de mindig jól látható. A rojttő barna, a rojt fehér, benne egy szaggatott, barnásszürke vonallal. A fonák barnásszürke, erős feketésszürke behintéssel. Az elülső szárny középtere gyengén, a hátulsóé erősebben kivilágosodó. A külső keresztvonal, a vesefolt és a holdfolt árnyéka mindig megtalálható.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 30-38 mm.

Repülési idő: június-július.

Általános elterjedés: eurázsiai faj.

Magyarországi elterjedés: kedveli a mészkő- és dolomitgyepeket, szikla- és pusztafüves lejtőket, karsztbokorerdők tisztásait. Lokális és ritka.

Hernyója vörösesszürke vagy szürkéssárga, hátvonala áttetsző, levágott; a kifejlett hernyón általában a mintázati elemek hiányoznak, csak a pontszemölcsök látszanak. A légzőnyílások fehérek, fekete keretűek. A nyakpajzs és a fej sárgásbarna.

Tápnövény(ek): habszegfű-fajok (Silene spp.).

Hasonló faj(ok): Lamprosticta culta, Hadena compta, Hadena confusa

Imágó

© Káldi József, 2021. 06. 23.
© Gór Ádám, 2021. 06. 10.