Hadena bicruris (Hufnagel, 1766)
szürke szegfűbagoly
Hadena capsincola ([Denis & Schiffermüller], 1775)
szürke habszegfűbagoly

Szinonímák: Miselia bicruris, Dianthaecia capsincola, Dianthoecia capsincola – keresztes szegfűbagoly, habszegfű-szürkebagoly

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

A körfolt lapított, ferde, az elülső szárny sötétebb tónusú barnásszürke vagy barna. Az ajaktapogató rövid, külső oldala sötét barnásszürke, csúcsa sárgásszürke. A hím csápja egészen gyengén fogazott, a nőstényé fonalas, a csáptengely és a fogak mindkét ivarnál sötétek. A fej- és a torszőrzet sárgás és fekete végű szőrökkel erősen kevert, a válltakarók és a gallér alsó és fölső szegélye vékony fekete csíkkal határolt. Az elő- és utótori pamacs fölmeredő. A potroh sárgás árnyalatú, szürke. A lábvégek sárgásszürke és barnásfekete gyűrűzésűek. A keresztvonalak halványak, kettősek, de jól láthatóak, az alapszínnel megegyező kitöltésűek. A kör- és a vesefolt világosan, a csapfolt sötéten körülrajzolt. A körfolt az alapszínnel megegyező, a vesefolt felső harmada sárgásszürke kitöltésű, alsó harmadában egy fekete folttal. A csapfolt széles alapú, rövid, sötétbarna pikkelyekkel kitöltött. A középtér sejt alatti része sárgásszürke behintésű. A belső keresztvonal gyengén hullámos, a külső ívelt, fogazott. A hullámvonal vékony, sárgásszürke, belső oldalán a nyílfoltok rendszerint halványak. A rojttő barnásszürke, a rojt sárgásszürkével tarkított. A hátulsó szárny világosszürke, a szegélytérben erősebb feketésszürke behintéssel; az erek sötétebben fedettek. A keresztvonal halvány, a holdfolt valamivel élesebb; a sarokfolt pici, fehéresszürke. A rojttő világos, a rojt fehéresszürke, belső harmadán egy barnásszürke vonallal. A fonák világosszürke, változó erősségű barnásszürke behintéssel, a középterek és az elülső szárny belső szegélye kivilágosodó. A vesefolt és a holdfolt árnyéka mindig, a keresztvonalé az esetek többségében látható. A két fajt csak ivarszervi vizsgálatok alapján lehet elkülöníteni.

Változékonyság: mintázatuk és színük kissé változékony.

Védettség: nem védettek.

Méret: 30-40 mm.

Repülési idő: április-július, augusztus-szeptember.

Általános elterjedés: eurázsiai fajok.

Magyarországi elterjedés: bárhol előfordulhatnak.

A hernyó barnásszürke, hátvonala finom, világos, lemetszett végű. Minden szelvényen megtáláható a sötét, előremutató szögrajzolat, a pontszemölcsök erősek, feketések. Oldalvonala barna, feje feketével sűrűn mintázott világosbarna. Bábként telel.

Tápnövény(ek): habszegfű-fajok (Silene spp.), szegfű-fajok (Dianthus spp.), kakukkszegfű-fajok (Lychnis spp.), mécsvirág-fajok (Melandrium spp.), szappanfű-fajok (Saponaria spp.).

Hasonló faj(ok): Hada plebeja, Hadula dianthi hungarica, Hadena perplexa, Hadula trifolii

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 05. 14.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 05. 01.
© Káldi József, 2020. 05. 01.
© Káldi József, 2020. 08. 10.
© Balogh Diána, 2020. 06. 14.
© Gór Ádám, 2011. 05. 21.
© Gór Ádám, 2021. 05. 03.
© Gór Ádám, 2021. 07. 03.
© Pintér Balázs, 2021. 07. 04.

Egyéb stádiumok

© Kárpáti Marcell, 2018. 05. 12.
© Kárpáti Marcell, 2018. 06. 07.