Hadena compta ([Denis & Schiffermüller], 1775)
foltos szegfűbagoly

Szinoníma: Dianthaecia compta, Dianthoecia compta, Miselia compta

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az elülső szárny középtere csaknem teljesen fehér behintésű, a fehér rajzolat eléri a belső szegély határát; ugyanekkor a szegélytérben nincs fehér folt (vagy foltok). Az ajaktapogató rövid, előreálló, homloka szürkésfekete, fehér szőrökkel kevert. A hím csápja gyengén fogazott, a nőstényé fonalas. A gallér feketésszürke, felső harmadában egy fekete csíkkal. A torszőrzet és a válltakaró sok fehér elemet tartalmaz, a különálló struktúrákat feketevégű szőrök választják el egymástól. A potroh szürkésbarna, a lábak barnásfehéren gyűrűzöttek. A keresztvonalak kettősek, a középtér irányában feketével kirajzoltak. A tövi keresztvonal kezdeti szakasza mindig megtalálható, mindkét oldalán világos pikkelyek kísérik. A belső keresztvonal hullámos, a külső erősebben ívelt, fogazott. A középtér beszűkülő. A körfolt nagy, fehér kitöltésű, csak ritkán van sötét magja. A vesefolt vékonyan körülrajzolt, nagy, barnásfekete maggal. A hullámvonal változó erősségű, fehér, belső oldalán a nyílfoltok feketék, példányonként sokszor erősen eltérő méretűek. A rojttő barnásfekete, belső oldalán háromszögletű kísérő foltsorral. A rojt szabályos mintázatú, barnásfekete és fehér foltok váltakozásából áll. A hátulsó szárny barnásszürke, a szegélytér besötétedő, a sarokfolt pici, fehéres. A keresztvonal és a holdfolt halvány, de mindig látható. A rojttő sárgásbarna, a rojt fehér, belső harmadában egy szakadozott, barnásszürke vonallal. A fonák világos barnásszürke, változó erősségű sötétszürke behintéssel. A vesefolt árnyéka csak gyengén kirajzolódó, a hátulsó szárnyon a holdfolt és a keresztvonal jól látható.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 25-30 mm.

Repülési idő: június-szeptember.

Általános elterjedés: eurázsiai faj.

Magyarországi elterjedés: elsősorban homokpusztákon és mészköves-dolomitos sziklagyepekben, sziklaerdőkben honos.

Hernyója vörösesszürke vagy pirosasbarna, egy lemetszett végű, fehér középvonallal osztott hátsávval, ami minden szelvényen foltszerűen kiszélesedik. Oldalvonala sárgás, fölfelé sötéten árnyékolt, ebben az árnyékvonalban találhatók a légzőnyílások. A fej és a nyakpajzs pirosasbarna. Bábként telel.

Tápnövény(ek): habszegfű-fajok (Silene spp.), kakukkszegfű-fajok (Lychnis spp.), szegfű-fajok (Dianthus spp.).

Hasonló faj(ok): Lamprosticta culta, Hadena albimacula, Hadena confusa

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 08. 31.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 07. 16.
© Kiss Tamás, 2019. 09. 01.
© Kiss Tamás, 2020. 08. 01.
© Gór Ádám, 2021. 08. 13.