Hadula dianthi hungarica Wagner, 1913
sziki szegfűbagoly

Szinoníma: Anarta dianthi hungarica

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

A kör- és vesefolt kicsi és lapított, éles világos kerettel, zömökebb faj. Az elülső szárny rövid és viszonylag széles, a csúcs eléggé lekerekített, a hátulsó kicsi és kerekded. A keresztvonalak sötétek, kettősek és világos kitöltésűek, eléggé hullámosak, de a belső és a külső keresztvonal nagyjából párhuzamos lefutású, így a középtér többé-kevésbé téglalapalakú. Az alapszín sötét szürkésbarna, erősen mozaikos, az erek általában sötétbarnával vagy feketésbarnával fedettek. A tőtér és a belső szegélytér szélesen fémes szürke vagy ólomszürke behintésű, a stigma jól látható, színe a kör- és vesefolt keretével megegyező; a csapfolt nagy, kerekített és sötét. A hullámvonal igen éles és zegzugos, az M-alakú rajzolat csúcsai a rojttőig érnek. A csúcstér világos foltja rendszerint jól látható, a nyílfoltok élesek, hosszúkásak. A rojttő barna, belülről feketés ívecskék sora szegélyezi. A rojt okkersárgás, belső harmada barnával kevert, külső fele az erek folytatásában kis sötét foltocskákkal tarkázott. A hátulsó szárny sárgásfehér, erős barna behintéssel és széles, tömött sötétbarna szegély térrel; a szárnytő erei sötét behintésűek. A holdfolt és a keresztvonal eléggé elmosódó és vékony, a belső szögletben a sötét szegély teret egy kis okker foltocska díszíti. A rojttő sötétbarna, a rojt fénylő fehér. A fonák fehéres és erősen zsírfényű, az elülső szárny belső tere és a hátulsó szárny szegélyzónái sűrű barna behintésűek. A holdfoltok és a keresztvonalak barnák, kissé elmosódóak, de jól láthatóak, a külső szegélytér külső fele mindkét szárnyon erősen kivilágosodó. A rojttő sötét és éles, a rojt világos, az elülső szárnyon sötéttel foltozott.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 22-26 mm.

Repülési idő: két vagy három nemzedéke repül május és szeptember között.

Általános elterjedés: a Kárpát-medencében élő alfaj. A faj Nyugat-Európától Közép-Ázsiáig él.

Magyarországi elterjedés: erősen kötődik szikeseinkhez, ahol időnként tömeges is lehet; kis egyedszámban néhány homoki és dolomit-sziklagyepi élőhelyről is előkerült.

Hernyója zöld, oldalain egy-egy világosabb sáv díszlik, ezekben szelvényenként rózsás foltok látszanak. A két oldalvonal közötti részt márványos minta sötétíti. Feje sárgászöld. Bábként telel.

Tápnövény(ek): pozsgás őszirózsa (Aster tripolium).

Hasonló faj(ok): Hadena bicruris, Hadena capsincola, Hadula trifolii, Hada plebeja, Hadena perplexa

Imágó

© Baranyi Tamás, 2006. 07. 20.