Hadena irregularis (Hufnagel, 1766)
homoki szegfűbagoly

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az elülső szárny alapszíne sötétsárga vagy sárgásbarna. A hullámvonalon sötétbarna nyílfoltok vannak, a rojt éles, világos-sötét foltozású. Az ajaktapogató rövid, felfelé álló, oldala sárgásbarna, csúcsa sötét. Homloka sötét szőrökkel kevert. A hím csápja egészen gyengén fogazott, a nőstényé fonalas, a csáp- tengely mindkét ivarnál világos. A válltakaró felső harmadában tompa barna csík fut végig. A válltakarók világos közepűek, tor felőli szegélyük éles, sötétbarna peremmel. Mind az elő-, mind az utótori pamacsok jól fejlettek, felfelé állók. Az elülső szárny mintázati elemekben igen gazdag, a keresztvonalak élesen kirajzoltak, kettősek, az árnyékvonal sötét, de nem élesen kontrasztozott. A tövi keresztvonal és a belső keresztvonal közötti tér általában kivilágosodó. A belső keresztvonal erősen karéjos, külső oldalán sötétbarnával árnyékolt. A csapfolt rövid, széles, csak ritkán éles keretű, az alapszínnél valamivel sötétebb kitöltésű; a csapfolt és az árnyékvonal közti szűk tér erősen kivilágosodó. A körfolt kifejezetten nagy, kerekded, világos alapú, közepén nagy, sötét maggal. A vesefolt nagy, egyenesen álló, alsó harmadában egy sötét folttal. A külső keresztvonal hullámos, belső oldalán éles sötét szegélyezéssel. A középtér erősen beszűkült. A hullámvonal és a rojttő közötti terület egyszínű, elmosódott, sárgásszürke; a rojttő világos. A hátulsó szárny világos szürkésbarna, elkülönült sötétebb szegélytérrel, jól látható keresztvonallal és holdfolttal. A rojt feltűnő fehéressárga. A fonák szürkés árnyalatú barnássárga, az elülső szárny külső szegélye feltűnően világosabb. A külső keresztvonal és a holdfolt élesen, a kör- és vesefolt árnyéka halványan kirajzolódik.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 26-34 mm.

Repülési idő: két nemzedéke repül május és augusztus között.

Általános elterjedés: Európától Közép-Ázsiáig elterjedt faj.

Magyarországi elterjedés: elsősorban homoki és mész-dolomit-gyepekben, száraz bokorerdei tisztásokon található, sehol sem gyakori.

Hernyója sárgásszürke, sötéten határolt hátvonallal és a hátközépen többnyire szöget bezáróan összefutó ferde vonalakkal. A sörteszemölcsök feketék. Oldalvonala fehér, fölötte vannak az apró légzőnyílások. Feje kicsi, okkersárga, finom fekete pontozással. Bábként telel.

Tápnövény(ek): fátyolvirág-fajok (Gypsophila spp.), habszegfű-fajok (Silene spp.), szarkaláb-fajok (Consolida spp.), sarkantyúfű-fajok (Delphinium spp.).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 06. 20.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2020. 07. 14.
© Káldi József, 2016. 08. 24.
© Kiss Tamás, 2020. 07. 30.
© Kiss Tamás, 2020. 07. 30.
© Gór Ádám, 2010. 08. 12.