Hadena magnolii (Boisduval, 1829)
fehérmintás szegfűbagoly

Szinoníma: Polia magnolii, Dianthoecia magnolii, Miselia magnoli

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

A körfolt kerek, az elülső szárny alapszíne őzbarna, kevés fehéresszürke behintéssel. Az ajaktapogató rövid, előreálló. A hím csápja gyengén fogazott, a nőstényé fonalas. A fej- és torszőrzet fehéresszürke szőrökkel kevert csokoládébarna. A gallér csúcsán a válltakarók belső szélén és az elő- és utótori pamacs csúcsán feketésvégű szőrökkel. A potroh barnásszürke. A lábízek világosan gyűrűzöttek. Az elülső szárnyon a keresztvonalak feketék, vékonyan, fehéresszürkével kísértek. A belső keresztvonal hullámos, a külső ívelt, erősen fogazott. A középtér sötétebb barnás behintésű, a belső szegély felé beszűkül. A kör- és a vesefolt körvonala fekete, vékony, fehér szegélyű, kitöltésük az alapszínnel megegyező; a csapfoltnak csak a csúcsa és a pereme kirajzolt. A hullámvonal fehéres, vékony, belső oldalán a nyílfoltok picik. A rojttő sötétbarna, belső oldalán az érközökben háromszögletű foltocskákból álló foltsorral. A rojt fehéresszürke, szabályos sötétbarna foltozással. A hátulsó szárny barnásszürke, a szegélytér a keresztvonalig erősen besötétedett, a holdfolt mindig jól látható. A rojttő világos, a rojt fehéresszürke, belső harmadán egy szaggatott, sötétbarna vonallal. A fonák sötét barnásszürke, a hátulsó szárny középtere kivilágosodó, az elülső szárnyon a vesefolt és a külső keresztvonal árnyéka halványan kirajzolódó, a hátulsón a holdfolt és a keresztvonal jól látható.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 26-32 mm.

Repülési idő: május-július.

Általános elterjedés: Dél- és Közép-Európától Közép-Ázsiáig elterjedt faj.

Magyarországi elterjedés: lokális és ritka, elsősorban homokterületekről ismert.

Hernyója szürkéssárga, az oldalain sötétebb behintéssel. Hátvonala minden szelvényhatáron megszakad, sötét, erőteljes. Háta elszórt, tűhegynyi fekete pontocskákkal behintett. Feje barnássárga. Talajban bábozódik, bábként telel.

Tápnövény(ek): mécsvirág-fajok (Melandrium spp.), habszegfű-fajok (Silene spp.).

Hasonló faj(ok): Hadena filograna

Imágó

© Kiss Tamás, 2021. 06. 06.