Hadena perplexa ([Denis & Schiffermüller], 1775)
olajbarna szegfűbagoly

Szinonímák: Dianthaecia carpophaga, Dianthoecia carpophaga, Hadena lepida, Miselia carpophaga

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az elülső szárny különböző árnyalatú barna, a fehér rajzolat sokkal kevésbé kontrasztozott. Az ajaktapogató egészen rövid. A homlok általában egyszínű, néhány példányon feketés rajzolati elemek figyelhetők meg. A hím csápja fogazott, a nőstényé fonalas, a csáptengely mindkét ivarnál világos. A gallér a torszőrzettel megegyező barnásszürke, szegélye sötétebb, felső harmadában vékony fekete csík fut végig. A válltakarók sötéten szegélyezettek, befelé kivilágosodóak. Az elő- és utótori pamacs fejlett, fölfelé álló, csúcsában feketésvégű szőrökkel. Az elülső szárny alapszíne világosbarna, változó erősségű barnásszürke behintéssel. A keresztvonalak kettősek, részben világos kitöltésűek. A középtér erősen beszűkül, a szárny többi részénél sötétebb színezetű. A vesefolt rövid, széles alapú, sötét kitöltésű. A kör- és a vesefolt vékonyan, feketével körülrajzolt, világos kitöltésű, sötétmagvú. A külső keresztvonal hullámos, erősen ívelt, a sejt alatti részének kitöltése fehéressárga. A hullámvonal fogazott, sárgásbarna, a nyílfoltok mellette feketésbarnák. A rojttő világos, belső oldalán apró sötétbarna ívfoltokkal. A rojt barna, az erek folytatásában, valamint az erek hosszában sárgásfehér foltozással. A hátulsó szárny szürkésfehér, a tőtér változó erősségű barna behintéssel, az erek sötéten fedettek. A holdfolt és a keresztvonal halvány, elmosódott, a szegélytér széles, sötétbarna. A cu2 ér külső szakasza feketésbarnával erősebben kirajzolódó, a szegélytérben a rojttő mellett apró, de szembeötlő világos foltocskával. A rojttő sötétbarna, a rojt sárgásfehér, barna középszalaggal. A fonák szürkésfehér, az elülső szárny nagyobbik része enyhén áttetsző, a felszín foltmintázata és a keresztvonalak árnyéka többé-kevébé kivehető. A belső tér gyengébb, a külső erőteljesebb barna bejuttatással, a hullámvonal külső oldalán a szegélytér fehéresen behintett. A holdfolt és a keresztvonal sötétbarna, de eléggé elmosó- dó. A hátulsó szárny elülső szegélye és csúcstere erőteljesebb, a szárny többi része gyengébb barna behibntéssel. A keresztvonal és a holdfolt sötét, de csak ritkán éles körvonalú; a szegélytér világosabb árnyalatú, mint a felszínen.

Változékonyság: mintázata kissé változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 27-36 mm.

Repülési idő: két nemzedéke repül május és augusztus között.

Általános elterjedés: Európától Közép-Ázsiáig elterjedt faj.

Magyarországi elterjedés: bárhol előfordulhat, de kedveli a középhegységi területeket.

Hernyója világosabb vagy sötétebb barnásszürke, hátvonala fehér a mellékhátvonalak sárgásak. Oldalvonala fehér, benne vannak a feltűnő, fekete légzőnyílások. A fej és a nyakpajzs barnásszürke, az utóbbit a hátvonalak kezdeti szakasza több részre osztja. Bábként telel.

Tápnövény(ek): habszegfű-fajok (Silene spp.), szappanfű-fajok (Saponaria spp.).

Hasonló faj(ok): Hadena bicruris, Hadena capsincola, Hadula dianthi hungarica, Hada plebeja, Hadula trifolii

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2020. 08. 26.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 07. 16.
© Dr Gergely Péter
© Balogh Diána, 2018. 08. 20.
© Balogh Diána, 2018. 08. 20.
© Gór Ádám, 2021. 07. 28.