Hadena silenes ([Denis & Schiffermüller], 1775)
hegyesnyilú szegfűbagoly

Szinonímák: Anepia silenes, Mamestra silenes – nyíljegyes szegfűbagoly

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

A torszőrzet erős fehéres behintésű; az elülső szárny alapszíne fehéresszürke, a körfolt fehéres kitöltésű, a hullámvonal igen erősen zegzugos, a nyílfoltok feltűnően hosszúak. Az ajaktapogató egészen rövid, előreálló. Homloka sötét, általában egyszínű. A hím csápja gyengén fogazott, a nőstényé fonalas. A válltakaró felső harmadában éles vékony fekete csík fut végig. A torszőrzet és a válltakaró élesen tagoltak, az elő- és utótori pamacsok fejlettek, fölfelé állók. A válltakarókat és a tori pamacsokat hosszú fekete végű szőrök szegélyezik. Lábai sötétek, ízesüléseknél halványsárga gyűrűkkel. A keresztvonalak élesek, kettősek. A középtér beszűkülő, az alapszínnél sötétebb behintéssel. A csapfolt mérete egyedenként erősen változó, éles kontúrú, sötét kitöltéssel. A belső keresztvonal a középtér felé feketével határolt. A vesefolt egyenesen álló, alsó harmadában sötét kitöltéssel. A hullámvonal indulásánál az elülső szegélyen egy sötét foltot találunk. A rojttő világos, belső oldalán az érközökben fekete háromszögletű foltsor található. A rojt éles határok nélküli, sötét-világos pontozású. A hátulsó szárny szürkésbarna, az erek sötéten fedettek, a szegélytérben kicsi, kivilágosodó sarokfolttal. A holdfolt csak halványan látható. A fonák sötét szürkésbarna, az alsó szárnyon erősebb sárgás behintéssel. A külső keresztvonal az elülső szárnyon halványan, a hátulsó szárnyon jobban kivehető. A vesefolt és a körfolt árnyéka általában megtalálható.

Változékonyság: mintázata kissé változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 26-30 mm.

Repülési idő: május-június, július-augusztus.

Általános elterjedés: Dél- és Közép-Európától Közép-Ázsiáig elterjedt faj.

Magyarországi elterjedés: bárhol előfordulhat, de kedveli a középhegységi területeket.

Hernyója pirosasbarna, vékony fehéresszürke hát- és mellékhátvonallal. Oldalvonala széles, fehéres, légzőnyílásai fehérek, feketével keretezettek. Nyakpajzsa sötétbarna a hátvonalak által osztott. Feje sárgásbarna. Földben bábozódik, bábként telel.

Tápnövény(ek): habszegfű-fajok (Silene spp.).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2021. 05. 04.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 05. 04.
© Káldi József, 2017. 05. 16.
© Káldi József, 2020. 05. 01.
© Káldi József, 2020. 05. 12.
© Káldi József, 2021. 05. 12.
© Káldi József, 2021. 05. 18.
© Kiss Tamás, 2020. 05. 09.