Hecatera dysodea ([Denis & Schiffermüller], 1775)
parajbagoly

Szinonímák: Polia dysodea, Miselia dysodea, Mamestra dysodea, Aetheria dysodea

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az elülső szárny tő- és szegélytere világos palaszürke, több-kevesebb sárgás árnyalattal. A vesefolt felső és alsó részé egyforma szélességű. Az ajaktapogató rövid, előreálló, oldala sötét csúcsa világos. A hím csápja fogazott, a nőstényé fonalas. A fej- és a torszőrzet az elülső szárny lapszínével megegyező, a válltakarók szegélyén és a csúcsán feketés végű szőrökkel. Az elülső szárny alapszínéből teljes mértékben hiányzik az előző fajra jellemző kékes fény, színei elmosódottabbak, a rajzolat összemosottabb. A keresztvonalak sötétszürkék, világos kontúrozásuk vékonyabb, általában csak a belső keresztvonalra jellemzők. A külső keresztvonal erősen zegzugos. A középtér sötét, tompaszürke behintésű. A kör- és a vesefolt feketével körülrajzolt, a csapfolt csak részben keretezett. A kör- és a vesefolt az alapszínnel megegyező kitöltésű, a csapfolt a középtérbe olvadó. A hullámvonal vékony, világos, gyakran felszakadozó. A rojt sötétszürke, szabályos, világos mintázattal. A hátulsó szárny szürkésfehér, szegélytér vékony, sötét behintésű. Az erek szürkésbarnával fedettek. A sarokfolt pici, fehéres. A rojttő világos, a rojt szürkésfehér. A fonák fehéresszürke, a szegélyterek barnásszürke behintésűek.

Változékonyság: mintázata kissé változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 26-32 mm.

Repülési idő: május-augusztus.

Általános elterjedés: Európától Közép-Ázsiáig elterjedt faj.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul, kedveli a száraz, meleg domb- és hegyvidéki lejtőket, erdei tisztásokat.

Hernyója sárgásbarna, világos hát- és mellékhátvonallal, közöttük szelvényenként 2-2 sötét ponttal. A fekete légzőnyílások alatt húzódik a sárgás oldalvonal. Feje barna. Bábként telel.

Tápnövény(ek): üröm-fajok (Artemisia spp.), hölgymál-fajok (Hieracium spp.), saláta-fajok (Lactuca & Prenanthes spp.), csorbóka-fajok (Sonchus spp.), harangláb-fajok (Aquilegia spp.).

Hasonló faj(ok): Hecatera bicolorata

Imágó

© Dr Gergely Péter
© Bauer Bea, 2014. 07. 16.
© Balogh Diána, 2015. 06. 26.
© Gór Ádám, 2011. 07. 26.
© Káldi József, 2020. 07. 24.
© Káldi József, 2021. 07. 25.
© Kárpáti Marcell, 2019. 07. 28.