Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782)
szőröslábú karcsúbagoly

Szinoníma: Zanclognatha tarsicrinalis

Erebidae – Kvadrifid bagolylepkék családja   

Elülső szárnyán a hullámvonal íve nem egyenletes, főként a cu2 és az an ér közötti ráncban törik meg kissé. Az árnyékvonal széles jól látható, gyakran a holdfoltot is magában foglalja, a szárny a csúcs alatt kissé beöblösödik. Alapszíne világos szürkésbarna, sárga árnyalata sokkal erősebb, a vonalak barnák, a belső a szegélyalatti éren erősen megtörik, a hullámvonal környéke is árnyékszerűen elsötétedett, a tővonal szaggatott. Hátulsó szárnya világos szürkésbarna, a külső keresztvonal és a hullámvonal jól látható, ez utóbbi törése igen éles. Jellemző e fajra a hímek ecsetszerű, hosszú farpamacsa is. Fonákja világos sárgásszürke, a vonalak jól láthatók, kiváltképpen a külső keresztvonal.

Változékonyság: a második nemzedék kisebb, sokszor sötétszürke.

Védettség: nem védett.

Méret: 23-30 mm.

Repülési idő: két nemzedéke van: május-június, július-szeptember.

Általános elterjedés: eurázsiai faj.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul.

A hernyó szürkésbarna, sűrű sárga behintéssel, hátán fekete, háromszögletes foltok sorakoznak, amelyeket két oldalról S alakban hullámzó fehér vonal kísér. Oldalain rézsútos fekete vonalkák láthatók, bibircsei feketék, feje fekete, sárga pettyek díszítik. Bája sárgásbarna.

Tápnövény(ek): szeder-fajok (Rubus spp.), iszalag-fajok (Clematis spp.), csalán-fajok (Urtica spp.).

Hasonló faj(ok): Herminia tarsipennalis

Imágó

© Balogh Diána, 2021. 06. 05.
© Gór Ádám, 2021. 08. 04.
© Gór Ádám, 2021. 08. 04.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2011. 05. 21.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2011. 05. 21.