Hippotion celerio (Linnaeus, 1758)
csíkos szender

Szinoníma: Sphinx celerio

Sphingidae – Szenderek családja   

A fej a torhoz képest nagy, széles. A szem igen nagy. A tor és a potroh aránylag karcsú, a potroh fokozatosan vékonyodik el. A fej barnássárga, a tor barna, kétoldalt barnássárga, a potroh barnássárga, gerincvonala sárgás, kétoldalt barna sáv kíséri. Az elülső szárny a testtel megegyező színű, sárga és barna hosszanti sávokkal. A középfolt apró, kerek, sötétbarna. Legfeltűnőbb bélyege a belső szegély tövétől a csúcsig húzódó, enyhén ívelt ezüstös sáv. A hátulsó szárny töve élénk rózsaszínű, a belső szegély felé sárgás. A külső harántsáv keskeny, a belső széles, fekete. A fonák zöldessárga, árnyékszerű rajzolattal. A rövid rojt barna és fehér.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 60-72 mm.

Repülési idő: vándor faj, június-júliusban fordul elő hazánkban.

Általános elterjedés: Észak-Európát kivéve egész Európa területén előfordulhat.

Magyarországi elterjedés: hazánkban csak ritka vendég.

Petéinek két vége kihúzott, zöld vagy sárga színű. A hernyója a 4. és az 5. szelvényen egy-egy zöld vagy sárga keretű, fekete színű, fehér magvú szemfolttal díszített. Közülük az 1. nagyobb. Alapszíne barna, néha zöld, sötétebb mintázattal és sárga oldalvonalakkal. Hosszú szarva vörösbarna, csúcsa felé fekete. A talajban bábozódik. Világosbarna bábjának háta, szárnytokjai és feje sötétebb, potroha vörhenyes. A kremaster hosszú, hegyes. A báb hazai körülmények között nem tud áttelelni.

Tápnövény(ek): borszőlő (Vitis vinifera), közönséges gyújtoványfű (Linaria vulgaris), galaj-fajok (Galium spp.), füzike-fajok (Epilobium spp.).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Bagosi Zoltán, Tunézia, 2008. 12. 22.
© Bagosi Zoltán, Tunézia, 2008. 12. 22.