Hypenodes humidalis (Doubleday, 1850)
lápi karcsúbagoly

Szinonímák: Schrankia humidalis, Schrankia turfosalis – mocsári karcsúbagoly, felemásszárnyú karcsúbagoly

Erebidae – Kvadrifid bagolylepkék családja   

Elülső szárnyán a külső keresztvonal felső része előtti terület is elsötétedett, egészen a csúcs mögé, így a szárny rézsutosan kettévágott sötét szürkésbarna tövi és középtéri, valamint a világos okkerszürkés külső szegélytéri részre oszlik. A vállfolt jól látható, a belső keresztvonal egészen elmosódott, a sejtvégi folt fekete, nagy, kívülről fehér vonal határolja, fölötte a külső keresztvonal felső része széles, sötét, a hullámvonal kissé ívelt, világos, mögötte sötét árnyék látható, a tővonal igen szaggatott, a rojt egyszerű. Hátulsó szárnya szürke. Fonákja rajzolatmentes, világosszürke, csak a tövi részek sötétebbek.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 14-17 mm.

Repülési idő: július-augusztus.

Általános elterjedés: némely mediterrán országot kivéve egész Európa területén elterjedt faj.

Magyarországi elterjedés: a Baláta-tó környékén, Mikepércsen és Bátorligeten gyűjtötték; igen ritka.

A hernyó morfológiája ismeretlen.

Tápnövény(ek): sás-fajok (Carex spp.), szittyó-fajok (Juncus spp.).

Hasonló faj(ok): Hypenodes pannonica