Hypena obesalis Treitschke, 1829
nagy karcsúbagoly

Erebidae – Kvadrifid bagolylepkék családja   

Elülső szárnyának alapszíne helyenként sárgával borított sötét barnásszürke, főként a szárny felső fele; a két keresztvonal igen zegzugos, töredezett, a hullámvonal apró fekete ívekre szakadt, ezeket kívülről fehér rátét kíséri. A legjellemzőbb rész a csúcstér kettős ovális foltja; a tővonal szaggatott, a rojt tarka. Hátulsó szárnya világos barnásszürke, a tővonal szintén jól látható. Fonákja világos szürkésbarna, a külső keresztvonal és a hullámvonal széles, zegzugos, teljes, de igen homályos. A sejtvégi foltok mind a szárnyak felszínén, mind a fonákján jól láthatók.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 22-30 mm.

Repülési idő: július-augusztus, majd áttelelve május-június.

Általános elterjedés: Közép-Európától az Urál hegységig elterjedt faj.

Magyarországi elterjedés: Budapest környékén (Budai-hegyek, Szentendre) és az Északi-középhegység néhány pontján (Mohora, Szécsény, Kompolt, Bükk hegység; Bálvány, és Szentlélek) fogták.

Hernyója fűzöld, háta szürkés, oldalain sárga betétek láthatók, a sárga légzőnyílások fehér oldalsávban helyezkednek el. A bibircsek feketék, fejét fekete pontok díszítik, a torlábak barnásszürkék, a többiek zöldek, egy-egy hosszanti fekete vonallal. Társasan él tápnövényein és összeszőtt levelek között alakul át karcsú, feketésbarna bábbá.

Tápnövény(ek): csalán-fajok (Urtica spp.), árvacsalán-fajok (Lamium spp.).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.