Lacanobia contigua ([Denis & Schiffermüller], 1775)
hamuszürke kertibagoly

Szinonímák: Hadena contigua, Mamestra contigua, Dianobia contigua – hamvasszürke dudvabagoly

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

A körfolt fehér kitöltésű, a stigma helyén látható nagy, kétcsúcsú folt is rendszerint fehér vagy fehéres; a hullámvonal M-alakú rajzolatának kicsúcsosodásai tompák. A fej és a tor sötétszürke, erős fehéres és némi barnás behintéssel, a válltakarók szegélye és a torpamacsok csúcsa sötét. A potroh világosabb árnyalatú, barnásszürke, a háti pamacsok kicsik, sötétek. Az elülső szárny alapszíne sötét füstszürke, változó erősségű fehéresszürke, okker és csillogó vörhenyesbarna behintéssel. A tőtér belső vonala éles de rövid, feketés, fölötte az egyébként eléggé egyöntetű szürke térben világos fehéres-okkerbarnás folt van. A keresztvonalak hullámosak, kettősek, sötétszürkék vagy szürkésbarnák, kitöltésük az alapszínnél kissé világosabb szürke. A körfolt kerek, szinte mindig fehér, esetenként némi okkeres vagy vörhenyes árnyalattal, a stigma helyén látható folt rendszerint hasonló színű, bár akadnak olyan példányok, ahol az erősebb szürkés behintés részben vagy egészen eltakarja. A vesefolt nagy, sötét keretű és vörhenyesbarna kitöltésű, mögötte a külső keresztvonalig terjedően egy szembeötlő vörösbarna folt látható. A csapfolt kicsi és feketésszürke, a csapfolttól a külső keresztvonalig futó csík feketés. A hullámvonal fehér vagy szürkésfehér, zegzugos, belülről némi vörhenyes behintéssel és néhány kisebb nyílfolttal kísért; a szegélytér belső része fénylő szürke, helyenként sárgás behintésű, a tornusnál gyakran fehéres. A szegélytér külső fele sötétszürke, a rojttő fehéres, néhány elmosódó sötétebb foltocskával; a rojt sötétszürke, finom fehér keresztvonalkákkal. A hátulsó szárny fehéres, finom szürke fedettséggel, a szegélytér csak kevéssé sötétebb; a holdfolt és az erek kissé sötétebben kirajzoltak. A fonák kissé sárgás fényű fehéresszürke, változó erősségű szürke behintéssel; az elülső szárny belső terei szürkésbarnával fedettek. A holdfoltok és a keresztvonalak halványak és elmosódottak, gyakran részben vagy egészen hiányoznak; a hátulsó szárny szegélytere a szárny többi részénél kissé sötétebb.

Változékonyság: mintázata és alapszíne rendkívül változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 33-40 mm.

Repülési idő: áprilistól szeptemberig két nemzedéke repül.

Általános elterjedés: eurázsiai faj.

Magyarországi elterjedés: sokfelé előfordul, edveli a hűvös, enyhén nedves élőhelyeket. Hazánkban elsősorban középhegységeinkben él.

Hernyója fiatalon sárgászöld vagy vörösessárga, a szelvényhatárok sárgásak, zöld háti és oldalvonallal. A kinőtt hernyó világosabb vagy sötétebb sárgászöld, hátvonala vöröses, lemetszett. A mellékhátvonal fokozatosan befelé mutató ferde csíkokra szakadozik. Minden szelvényen négy piros pont található. Oldalvonala halvány fehéres, benne vannak a fekete keretű fehér légzőnyílások. Bábként telel.

Tápnövény(ek): sédkender-fajok (Eupatorium spp.), csarab-fajok (Calluna spp.), áfonya-fajok (Vaccinium spp.), rekettye-fajok (Genista spp.), szeder- és málna-fajok (Rubus spp.), csonthéjas magvú gyümölcsfák (Prunus spp.).

Hasonló faj(ok): Lacanobia blenna, Lacanobia aliena, Lacanobia suasa, Lacanobia thalassina, Lacanobia w-latinum

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2020. 08. 06.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2021. 08. 08.
© Dr Gergely Péter
© Káldi József, 2019. 06. 06.
© Káldi József, 2020. 08. 04.
© Káldi József, 2020. 09. 22.
© Káldi József, 2021. 06. 09.
© Gór Ádám, 2021. 08. 10.
© Gór Ádám, 2021. 08. 10.
© Baranyi Tamás, 2005. 07. 25.

Egyéb stádiumok

© Baranyi Tamás, 2006. 10. 14.