Lacanobia splendens (Hübner, 1808)
mocsári dudvabagoly

Szinonímák: Diataraxia splendens, Mamestra splendens – mocsári kertibagoly

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az elülső szárny alapszíne világos rózsabarna, a vesefolt felső része sárgásfehér kitöltésű; a hullámvonal M-alakú rajzolata lapos, a csúcsok csak kevéssé kiugróak, a rojt tövét nem közelítik meg. A tor az elülső szárnynál rendszerint kissé sötétebb, a galléron általában finom barnás vonal látható. A potroh sárgásszürke, az oldalsó szőrrojt rózsabarna, a farpamacs sárgás. Az elülső szárny színezetében világosabb és sötétebb részek váltakoznak: a szárnytövön rövid, sötétebb csík van, a sejtben és közvetlenül alatta, valamint a vesefolt mögött sötétebb, barnás tónusú behintés van, az árnyékvonal is feltűnő, bár diffúz csík. A hullámvonalat belülről szegélyező sáv széles és szembeszökő, belső oldala csaknem egyenes, egyébként a tő- és a középtér alsó része és a szegélytér belső fele világos, vörösbarna vonal látható. A kör- és a vesefolt viszonylag kicsi, a körfolt kerek, körvonala fehéres, kitöltése rózsaszínes; a vesefolt keskeny, alsó harmadában sötétszürke folt található. A csapfolt pici, kerekített, barnás. A rojttő sárgás, belülről barnás ívecskék kísérik; a rojt rózsabarna, sárgás vonalkákkal. A hátulsó szárny fehéres, sárgás fénnyel és gyenge fakóbarna behintéssel; az erek sötéten fedettek. A holdfolt és a keresztvonal elmosódó, a szegélytér barna, széles, de nem túl sötét. A rojttő barna, a rojt sárgás, némi barna pikkelyekkel. A fonák fénylő sárgásfehér, a szegélyek pirosasbarna, az elülső szárny belső tere halványbarna behintéssel, ez utóbbi térrész kevésbé elsötétült, mint a rokon fajok esetében. A holdfoltok és a keresztvonalak eléggé szétfolyóak, de a világos háttérben így is jól láthatóak.

Változékonyság: alapszíne és mintázata kissé változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 32-39 mm.

Repülési idő: májustól augusztusig két nemzedéke repül.

Általános elterjedés: eurázsiai faj.

Magyarországi elterjedés: kedveli a kifejezetten nedves, hűvös élőhelyeket, főként síkvidéki mocsár- és láperdőkben, turjánosokban, nagyobb vízparti nádasok szegélyében él, de hegy- és dombvidéki patakvölgyekben is előfordul.

A hernyó alapszíne a sárgászöldtől a sötétbarnáig igen változó lehet. A hát rajzolati elemei hiányoznak, csak fekete sörteszemölcsöket lehet említeni. Oldalvonala széles, sárga, fölfelé sötéttel határolt. Feje mézsárga vagy barna. Bábként telel.

Tápnövény(ek): csomorika-fajok (Cicuta spp.), bojtorján-fajok (Arctium spp.), saláta-fajok (Lactuca spp.), szulák-fajok (Convolvulus spp.), vidrafű-fajok ( Menyanthes spp.), útifű-fajok (Plantago spp.), csucsor-fajok (Solanum spp.).

Hasonló faj(ok): Lacanobia oleracea

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2021. 06. 22.
© Baranyi Tamás, 2006. 06. 28.