Lacanobia suasa ([Denis & Schiffermüller], 1775)
tarka kertibagoly

Szinonímák: Hadena suasa, Lacanobia dissimilis, Miselia suasa, Dianobia suasa

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az elülső szárny tövi csíkja hosszú, csaknem egyenes, csak a végén hajlik fölfelé; a hullámvonal kiszögellései élesek, hegyesek; a hátulsó szárny határozottan sötétebb tónusú, fehéresszürke, több-kevesebb szürkésbarna behintéssel. A génusz legváltozatosabb hazai faja, az egyszínű és alig rajzolt, okkerbarna, vörösbarna és sötét barnásszürke példányoktól az erősen rajzolt, markáns világos és sötét terekkel kontrasztozott, gyakran élénk – világos sárgásbarna, vörhenyes- és csokoládébarna – színekkel mintázottakig nagyszámú formája ismeretes. Az alakok többségén a keresztvonalak kettősek és világos kitöltésűek, a kör- és vesefolt finoman körberajzolt, előbbi kissé sárgás, utóbbi alsó fele fémes szürke behintésű. A csapfolt szinte mindig jól kivehető, rendszerint feketés, világosabb kitöltésű. A hullámvonal jól kirajzolt, éles és fehér(es), csúcsai a sejt szögleténél megközelítik vagy elérik a rojt tövét. A hátulsó szárny on a szegélytér széles, bár a hímek esetében sokszor diffúz; a holdfolt és az erek is sötétebbek.

Változékonyság: mintázata és alapszíne rendkívül változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 32-39 mm.

Repülési idő: áprilistól novemberig két vagy három nemzedéke repül.

Általános elterjedés: eurázsiai faj.

Magyarországi elterjedés: országszerte elterjedt, egyes években mezőgazdasági kártevőként jelentkezik.

Hernyója fiatalon zöld, később vörösessárga, finom fehéres behintéssel. Minden szelvényen 10-12 fényes fekete pontocska található. A háti rajzolat általában erősen redukálódott. Oldalvonala sárgás, szakadozott, a hátoldal felé feketével szegett. A fej hússzínű. Bábként telel.

Tápnövény(ek): saláta-fajok (Lactuca spp.), laboda-fajok (Atriplex spp.), somkóró-fajok (Melilotus spp.), here-fajok (Trifolium spp.), lórom-fajok (Rumex spp.), koronafürt-fajok (Hippocrepis spp.), lucerna-fajok (Medicago spp.), iglice-fajok (Ononis spp.).

Hasonló faj(ok): Lacanobia blenna, Lacanobia aliena, Lacanobia contigua, Lacanobia thalassina, Lacanobia w-latinum

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2017. 07. 15.
© Káldi József, 2018. 11. 07.
© Káldi József, 2021. 06. 29.
© Káldi József, 2021. 07. 25.
© Káldi József, 2021. 08. 03.
© Gór Ádám, 2011. 04. 26.
© Gór Ádám, 2021. 07. 14.