Laelia coenosa (Hübner, 1808)
nádi szövő

Szinoníma: Laelia raczi – felemás nádiszövő

Erebidae – Kvadrifid bagolylepkék családja   

Hímek: a fej és a tor barnássárga, a potroh világossárga. Az elülső szárny barnássárga, az elülső szegély mentén kissé sötétebb. A hátulsó szárny világos. A fonák fénytelen és valamivel sötétebb színű. A rojt fényes, barnássárga, illetve sárga.
Nőstények: a szárnyak nyújtottabbak. A test fehér. A szárnyak fehérek, az elülső inkább, a hátulsó kevésbé sárgás fényű. A fonák fénytelen, fehér, enyhén sárgás. A rojt fényes fehér.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 30-50 mm.

Repülési idő: május-július, július-szeptember.

Általános elterjedés: palearktikus faj.

Magyarországi elterjedés: lokálisan fordul elő lápos területek, kiterjedt nádasok közelében.

Idősebb hernyója szürke, hátán négy sárga szőrkefe van, szőrecsetjei feketék. Mintázata fekete-fehér-vörös. A hernyó telel át. Sárga szövedékben bábozódik; bábja vörösesbarna, rajta sárga szőrcsomók vannak.

Tápnövény(ek): perjefélék (Poaceae).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Majláth Gábor, Kisújszállás, 2010. 08. 25.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2017. 06. 20.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2017. 06. 20.