Lamprosticta culta ([Denis & Schiffermüller], 1775)
hármasfoltú bagoly

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

A fej és a gallér fehér, a homlok két vékony, fekete vonallal díszített. A csáp-tövi pamacs sárgás árnyalatú, a fejtető feketés. A gallér tövén és külső szegélyén vékony fekete csík fut végig. A torszőrzet barnás, fehér szőrökkel kevert, az elő- és utótori pamacs csúcsa feketés. A válltakarók fehérek, fekete keretezésúek, néhány feketevégű szőrrel keverten. Az elülső szárny alapszíne tompa fényű meleg barnásszürke, változó erősségű szürke és gyöngyfehér behintéssel. A keresztvonalak vékonyak, feketék, részlegesen fehérrel kísértek. A tövi keresztvonal kezdeti szakasza mindig megtalálható, körülötte a tőtér fehér. Az árnyékvonal viszonylag keskeny, feketés, eléggé szétfolyó. A kör- a vese- és a csapfolt a rajzolat legmarkánsabb elemei, vékony fehér vonallal körülrajzoltak, fehér kitöltésüek, közepükben finom fekete rajzolattal. Igen feltűnő a kör- és a csapfolt nyolcasra emlékeztető összeolvadása. A hullámvonal az elülső szegély sötét foltjából indul, vékony, tusrajzszerű. A hosszanti erek feketés behintésűek, a hullámvonallal való találkozásuknál kékesfehér árnya- lattal. A rojt fényesfehér, szabályos barna-fekete mintázattal. A hátulsó szárny áttetsző, kékes fényű selyemfehér, az erek a szegélytérben sötétebben fedettek, maga a szegélytér azonban csak a nőstényeknél halványszürke behintésű. A sarokfolt pici. A rojttő sötét, a rojt fehéresszürke. A fonák fehéresszürke, az elülső szárny elülső szegélye és külső szegélytere feketésszürke behintésű, a foltok és a külső keresztvonal árnyéka halványan áttetsző.

Változékonyság: mintázata erősen változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 38-46 mm.

Repülési idő: május-június, július-augusztus.

Általános elterjedés: Európa déli részén él.

Magyarországi elterjedés: szubmediterrán jellegű területeken többfelé előfordul.

A hernyó kifejezetten ágacskaszerű, barnásszürke vagy szürke, oldalain fehéres behintéssel. Hátvonala halvány, alig látható, két oldalán – a hernyó teljes hosszában – kissé szögletes, tusrajz élességű, zegzugos vonal húzódik. A 11. szelvény háta púpszerűen kiemelkedő. Feje zöldes, feketén rajzolt. A petéből kikelt kis hernyók feltűnően emlékeztetnek kistermetű hangyákra. Bábként telel.

Tápnövény(ek): a legtöbb fásszárú növényt elfogyasztja.

Hasonló faj(ok): Hadena albimacula, Hadena compta, Hadena confusa

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 08. 29.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2020. 08. 13.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2017. 06. 05.
© Dr Gergely Péter, 2019. 06. 27.
© Dr Gergely Péter, 2014. 06. 28.
© Gór Ádám, 2021. 07. 06.
© Gór Ádám, 2011. 05. 13.
© Kárpáti Marcell, 2018. 07. 06.
© Kárpáti Marcell, 2018. 07. 06.
© Kárpáti Marcell, 2019. 06. 17.