Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)
nagyfoltú szemeslepke

Szinoníma: Papilio maera

Nymphalidae – Tarkalepkék családja   

Elülső szárnyának fonákján a csúcstér nagy szemfoltja mögött sötét, egyenes vonal húzódik, amely a felső szegélyről kiindulva a külső szögletben végződik: rézsutos irányban átszeli a szárnyat, s a világos szegélytér külső határát alkotja. Hátulsó szárnyának felszínén nem látható a fonák rajzolatában szereplő, a középteret lezáró zegzugos fekete vonal átütése. A hím elülső szárnya keskenyebb és hegyesebb, mint a nőstényé, a világos vörösessárga foltok kisebbek, a középteret lezáró vonal csak ritkán és akkor is homályosan látszik. A szemfoltok mindkét ivaron nagyok, feketék, pupillái fehérek; a szárnyak egyébként meleg sötétbarnák. Hátulsó szárnyán a szemfoltok kisebbek, vörös udvaraik nem folynak szalaggá össze, rendszerint csak két szemfolt látható. A második nemzedék kisebb és sötétebb mint az első. Mindkét ivar szárnyainak fonákja egyforma, az elülső szárnyé vörös, csak a csúcstér szemfoltja körül sárga, a szemfolt igen nagy, előtte (s néha alatta) is van még egy igen apró szemfolt, a sötét csíkok jól láthatók, a felső és a külső szegély szürke. A hátulsó szárny márványos, sötét részei barnák, a világosak szürkék, a tőtéren és a középtéren egy-egy zegzugos vagy csipkés fekete vonal ível a szegéllyel párhuzamosan. A szemfoltsor teljes, a foltok pupillái fehérek, udvaruk kettős: belül vörös, kívül sárga, fekete gyűrűk határolják el őket egymástól. A csipkés szegélyvonal elmosódottabb, mint a Lasiommata megerán, a hímen szinte egyenes vonalkákból áll, a rojt tővonala jól látszik.

Változékonyság: a nemzedékek között vannak kisebb különbségek.

Védettség: nem védett.

Méret: 40-50 mm.

Repülési idő: két nemzedéke van (április vége-június és július-augusztus), a második kisebb az elsőnél. Egy-egy példánya ősszel is kikelhet.

Általános elterjedés: Európától Közép-Ázsiáig elterjedt faj.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul, főként erdei tisztásokon és réteken, gyakori.

A hernyó világoszöld, világossal szegett sötét hátvonallal és világos (alul sötéttel szegélyezett) oldalvonallal.

Tápnövény(ek): perjefélék (Poaceae).


Hasonló faj(ok): Lasiommata megera, Lasiommata petropolitana, Arethusana arethusa

     Mi a különbség?


Imágó

© Gór Ádám, Biatorbágy, 2008. 05. 24.
© Gór Ádám, Montenegró, 2014. 07. 16.
© Hudák Tamás, Bakonygyepes, 2011. 05. 22.
© Hudák Tamás, Várpalota, 2010. 07. 27.
© Hudák Tamás, Vértes, 2016. 05. 15.
© Káldi József, Koroncó, 2015. 05. 20.
© Kurucz Lajos, 2013. 07. 27.
© Nestor Tamás, Budai-hg., 2015. 07. 31.
© Nestor Tamás, Budai-hg., 2011. 05. 27.
© Szombathelyi Ervin, 2017. 07. 25.
© Gór Ádám, Várpalota, 2010. 08. 01.
© Hudák Tamás, Bükk, 2013. 08. 24.
© Káldi József, 2017. 07. 25.
© Kurucz Lajos, 2013. 08. 17.
© Nestor Tamás, Budai-hg., 2013. 05. 21.
© Nestor Tamás, Budai-hg., 2016. 08. 02.
© Gór Ádám, Tahitótfalu, 2020. 05. 05.

Egyéb stádiumok

© Dr. Csóka György, 2019. 05. 29.