Leucania obsoleta (Hübner, 1803)
pontozott rétibagoly

Szinonímák: Mythimna obsoleta, Mamestra obsoleta

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az elülső szárnyon nincs sötét tővonal, a körfolt nem látható; a hátulsó szárny világosabb szürke vagy fehéresszürke. Az ajaktapogató rövid, fölfelé álló. Mindkét ivar csápja finoman pillás, a csáptengely háti oldala világos. A fej- és a torszőrzet egyöntetű, az elülső szárny alapszínével megegyező, szürkéssárga, a potroh világosabb szőrzetű. Az elülső szárnyon a hosszanti erek gyengén világos (sárgásfehér) pikkelyekkel fedettek, a sötétebb színezetű példányokon az erek sötéttel kontrasztozottak. A vesefolt helyén egy fehér pöttyöt találunk. A külső keresztvonal gyengén ívelt, feketés, mindig pontokra szakadozott, de jól látható. A rojttő világos, belső szegélyén egészen halvány, kísérő pontsorral. A rojt az alapszínnél valamivel sötétebb, egyöntetű. A hátulsó szárnyon az erek sötéttel fedettek, elkülönült szegélyteret nem találunk, a holdfolt csak ritkán látható. A rojttő világos, a kísérő foltsor halvány, a rojt fehéres. A fonák szürkésfehér, az elülső szárny középterében az erek sötéten fedettek. A külső keresztvonal csak az igen sötét példányokon figyelhető meg.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 36-40 mm.

Repülési idő: május-július, július-szeptember, de hegyvidékeken rendszerint csak egy nemzedéke van.

Általános elterjedés: eurázsiai faj.

Magyarországi elterjedés: minden nagyobb nádassal rendelkező vízparti területen megtalálható.

Hernyója részlegesen endofág életmódot folytat, alakja és színezete ehhez alkalmazkodott, gyengén pigmentált, áttetszően szürke. Rajzolatát mindössze csak az alapszínnél valamivel sötétebb hátvonal adja; légzőnyílásai feketék, feje és nyakpajzsa barnásszürke.

Tápnövény(ek): perjefélék (Poaceae).

Hasonló faj(ok): Leucania loreyi, Leucania comma, Mythimna congrua

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 05. 25.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2021. 08. 04.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2020. 05. 13.
© Dr Gergely Péter
© Káldi József, 2017. 05. 19.
© Káldi József, 2020. 08. 10.
© Káldi József, 2021. 05. 27.
© Káldi József, 2021. 06. 06.
© Káldi József, 2021. 07. 27.
© Káldi József, 2021. 08. 14.
© Gór Ádám, 2012. 04. 28.
© Gór Ádám, 2021. 08. 05.