Lithophane consocia (Borkhausen, 1792)
égerrágó fabagoly

Szinonímák: Lithophane ingrica – égeres fabagoly, feketés fabagoly

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az elülső szárny feketésszürke, hullámvonala fehéres, jól látható. Az ajaktapogató egyenes, előreálló, oldala feketés. A hím csápja finoman pillás, a nőstényé fonalas. A csáptő világos, a pamacsok sötétek. A tor- és fej szőrzet az elülső szárny alapszínével megegyező. A gallér felső és a válltakarók külső szegélyén vékony fekete csík fut végig. A tővonal fekete, vékony, fölötte a tőtér fehéresszürke behintésű. A csap-, a kör és a vesefolt vékony fekete vonallal keretezett, a csapfolt az alapszínnel megegyező, a kör- és a vesefolt világos kitöltésű, a vesefolt közepe vörösesbarna. A keresztvonalak kettősek, halványak, világos kitöltésűek, a belső karéj ózott, a külső ívelt és fogazott. A csapfolt végét a külső keresztvonallal fekete csík köti össze. A rojt feketésszürke. A hátulsó szárny barnás behintésű, szürkésfehér, az erek sötétebben fedettek, a holdfolt és a keresztvonal halványan látszik. A rojt fehéresszürke. A fonák barnás árnyalatú szürke, a vesefolt, holdfolt és a külső keresztvonal árnyéka rendre megfigyelhető.

Változékonyság: Európában két színváltozata ismert.

Védettség: nem védett.

Méret: 43-48 mm.

Repülési idő: szeptember elejétől november végéig, majd áttelelés után május végéig repül.

Általános elterjedés: eurázsiai faj.

Magyarországi elterjedés: rendkívül ritka és lokális. Eddig kevés helyről ismert: Sopronhorpács, Zempléni-hegység (Rostalló, Milic-csoport), Nyírség.

A fiatal hernyó almazöld, három fehéres hátvonallal, a felnőtt hernyó szürkésbarna, a hátvonalak fokozatosan sötétedők, a sárgától a téglavörösig változhatnak. A vonalakban fekete foltokat találunk. A hat szemölcs minden szelvényen sötétsárga. Nyakpajzsa fekete, belőle indulnak a hátvonalak. Feje barnásszürke, fehérrel határolt homlokháromszöggel.

Tápnövény(ek): éger-fajok (Alnus spp.), nyír-fajok (Betula spp.), mogyoró-fajok (Corylus spp.).

Hasonló faj(ok): Lithophane furcifera, Lithophane ornitopus