Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)
négypettyes zuzmószövő

Erebidae – Kvadrifid bagolylepkék családja   

Feje és tora sárga, a hím homloka és az ajaktapogatók csúcsa kékesszürke, a potroh sárga, a hím farpamacsa és a hasoldal vége sötétszürke. A csáp szürke, a lábak sötétszürkék, fémes csillogásúak, a csípők és a combok belső fele sárgás. A hím elülső szárnya halvány szürkésbarna, kevés lilásbarna fénnyel. A tőtér narancssárga, az elülső szegélyen fémes kékfényű feketésszürke folttal. A szegélytér széles, enyhe bronzbarna csillogású, miáltal a kicsit világosabb, fénytelen középtértől jól elüt, de a határvonal nem éles. A rojt sötétebb szürke árnyalatú. A hátulsó szárny sárga, az elülső szegély mentén változó erősségű barnásszürke behintéssel, a rojt sárga. A fonákon az elülső szárny és a hátulsó szárny elülső szegélye barnásszürke, a hátulsó szárny többi része sárga, mindkét szárny töve kissé narancssárgás. A nőstény tiszta sárga, az elülső szárnyon erősebb, a hátulsón igen gyenge aranysárgás fénnyel. Az elülső szárny rajzolata a középtérben két nagy, lekerekített, fémes fényű barnásfekete foltból áll, egyes példányokon a szárny csúcsán a rojt kissé sötétebb; a hátulsó szárny rajzolatlan. A fonák fénytelen, a felszínnél kissé sötétebb sárga, a sötét foltok a felszínről halványan átütnek. Az elülső szegélyek mentén gyakran némi sötétebb szürke behintés látható.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 35-50 mm.

Repülési idő: két vagy három nemzedéke van (május-július, augusztus-szeptember, október).

Általános elterjedés: egész Európában elterjedt.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul.

Félgömb alakú petéje sárga, zöldessárga, felső pólusán barnás vagy olajzöld. Idősebb hernyója fekete, vörös szemölcsein fekete szőrök vannak. A hátoldalán zegzugos, sárga sáv fut. Nyáron, majd áttelelés után tavasszal táplálkozik. A fekete báb szőrökkel kevert szürkés bábszövedékben fekszik.

Tápnövény(ek): zuzmók (Lichenophyta).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Dr. Bathó Imréné, Ivánc, 2010. 08. 09.
© Dr. Bathó Imréné, Ivánc, 2010. 09. 06.
© Bagosi Zoltán, Görögország, 2008. 08. 25.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2010. 08. 12.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2010. 08. 12.
© Dr Gergely Péter, Csobánka, 2008. 08. 14.
© Dr Gergely Péter, Csobánka, 2007. 06. 09.
© Kelemen István, Majláth Gábor, Kisújszállás, 2010. 08. 18.
© Kovács Pál, Nagykovácsi, 2010. 06. 12.

Egyéb stádiumok

© Dr. Csóka György, 2020. 05. 29.
© Dr. Csóka György, 2020. 05. 29.
© Gór Ádám, Törökország, 2010. 06. 27.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2011. 05. 08.
© Kurucz Lajos, Őrség, 2013. 08. 10.