Lithophane semibrunnea (Haworth, 1809)
keskenyszárnyú fabagoly

Szinonímák: Xylena oculata, Xylina semibrunnea – keskeny fabagoly

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

A torszőrzet és a potroh hátoldali pamacsai sötétbarnák; az elülső szárny igen keskeny, elülső szegélye végig egyenes; az elülső szárny fonákán csak a holdfolt látható, a keresztvonal hiányzik. A fej, a tor és az elülső szárny sötét csokoládébarna vagy dohánybarna; a potroh szürkésbarna, oldalsó és hasi része vörhenyes sárgásbarna. A tori és potrohpamacsok nagyok, feketésbarnák vagy sötétbarnák, a farpamacs kicsi. Az elülső szárny színezete eléggé egyöntetű, csupán némi sárgásbarna behintéssel, mely elsősorban a sejt külső harmadában és az m erek között észlelhető. A rajzolati elemek homályosak, leginkább az alapszíntől jobban elütő sárgásbarna kitöltésük alapján azonosíthatóak. A keresztvonalak kettősek, zegzugosak, nagyrészt az alapszínbe olvadóak. A körfolt kicsi, lapított, sárgás, de halvány keretű, alig látható; a nagy, szögletes vesefolt és a csapfolt sárgás kitöltése miatt jobban kirajzolódik. A hullámvonal és a rojttő szintén sárgás, előbbi erősen zegzugos, kissé szétfolyó; a rojt sötétbarna, sárgán foltozott. A hátulsó szárny sárgás fényű, barnával erősen behintett, a holdfolt és a keresztvonal viszonylag jól látható, bár nem élesen kirajzolt. A szegélytér sötétebb barna behintése nem túl széles, az erek mentén rendszerint sokkal erőteljesebb. A rojttő barna, a rojt sárgás, erős barna középszalaggal. A fonák fehéres, pirosbarna árnyalattal és változó erősségű vörhenyesbarna és barna behintéssel, mely az elülső szárnyon jóval sötétebb. Mind a négy holdfolt jól látható, a keresztvonalnak csak a hátulsó szárnyon látszanak nyomai.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Méret: 37-44 mm.

Repülési idő: szeptember elején megjelenik, majd áttelelés után május elejéig repül.

Általános elterjedés: az Atlasz-hegységben, Európában és a Közel-Keleten elterjedt faj.

Magyarországi elterjedés: rendkívül ritka és lokális. Elsősorban patak- és folyóvölgyekből, lápterületek peremén lévő magaskőrisesekből ismert, de az utóbbi évtizedben karsztbokorerdei és homokos élőhelyekről is előkerült.

Hernyója zöld, elszórt fehér pontokkal. A hát- és mellékhátvonalak fehéresek. Oldalvonala széles, sárga, a felső szegélyén ülnek a fekete keretű légzőnyílások. A fej zöldes, sötét rajzolattal.

Tápnövény(ek): csonthéjas magvú gyümölcsfák (Prunus spp.), tölgy-fajok (Quercus spp.), kőris-fajok (Fraxinus spp.).

Hasonló faj(ok): Lithophane socia

Imágó

© Kiss Tamás, 2021. 09. 26.