Lithophane socia (Hufnagel, 1766)
barna fabagoly

Szinonímák: Xylina petrificata, Xylina socia, Lithophane hepatica

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

A torszőrzet világosbarna, a potroh pamacsai is csak kissé sötétebbek; az elülső szárny szélesebb, elülső szegélye a csúcstér előtt domborúan ívelt; a fonák sárgás behintésű barnásszürke, a vesefolt, a holdfolt és a keresztvonal árnyéka mindkét szárnyon megfigyelhető. Az ajaktapogató egyenes, előreálló, oldalán sötét csíkkal. A hím csápja gyengén pillás, a nőstényé fonalas. A csáptövi pamacs erőteljes. A gallér szegélye felfelé görbülő. A torszőrzet az elülső szárny alapszínével megegyező barnássárga, feketésvégű szőrökkel kevert. Az előtöri pamacs felmeredő, kétélű. A mintázati elemek az elülső szárnyon éles kontraszt nélküliek, döntően színhatáson alapulóak. A kör- és a vesefolt világos keretű, a körfolt erősen lapított, a vesefolt egyenesen álló, alsó harmadában egy sötét folttal. A tő vonal vékony sötétbarna, fölötte a tőtér kivilágosodó, a belső keresztvonal erősen zegzugos, a külső ívelt, foltokra szakadozott. A középtér sejt alatti része sötétbarna behintésű, a hullámvonal vékony, halvány, a szegélytérben a hosszanti erek sötéten fedettek. A rojttő világos, a rojt sárgásbarna. A hátulsó szárny barnásszürke, elkülönült szegélytér nélküli, a holdfolt és a keresztvonal halványan kirajzolódik. A rojttő világos, a rojt sárgás, belső harmadán sötétebb vonallal.

Változékonyság: kissé változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 40-46 mm.

Repülési idő: szeptemberben megjelenik, majd áttelelés után május végéig repül.

Általános elterjedés: eurázsiai faj.

Magyarországi elterjedés: nagyon lokális. Elsősorban hűvösebb, hegyvidéki területeken él.

Hernyója almazöld, egy széles fehér hátvonallal. A mellékhátvonalak igen vékonyak, fehérek; a légzőnyílások feketék. Feje fényeszöld, a rágók feketék.

Tápnövény(ek): csonthéjas magvú gyümölcsfák (Prunus spp.), tölgy-fajok (Quercus spp.), szil-fajok (Ulmus spp.), bangita-fajok (Viburnum spp.), nyír-fajok (Betula spp.), áfonya-fajok (Vaccinium spp.), hárs-fajok (Tilia spp.), orgona-fajok (Syringa spp.), alma-fajok (Malus spp.), berkenye-fajok (Sorbus spp.), szeder- és málna-fajok (Rubus spp.), fűz-fajok (Salix spp.).

Hasonló faj(ok): Lithophane semibrunnea

Imágó

© Gór Ádám, 2021. 09. 13.
© Dr Gergely Péter