Lygephila lusoria (Linnaeus, 1758)
nagy csüdfűbagoly

Szinoníma: Lygephila orobi

Erebidae – Kvadrifid bagolylepkék családja   

Elülső szárnyán a vesefolt nagy, széles, szögfejszerű, a sejtben még egy apró fekete pont is látható. Alapszíne meleg, világos okkerbarnás szürke, a belső keresztvonal elmosódott, az árnyékvonal a vesefolt alá szorult, széles, meredek, a külső keresztvonal hiányzik, előtte a felső szegély felé egyre szélesedő és sötétedő, barnásszürke árnyék látható, amelynek külső határa alkotja a hullámvonalat. A tővonal szaggatott, vonalkákból vagy pettyekből áll; az egész szárnyfelületre sűrű, de finom keresztirányú vonalkázás borul, a rojt színe egyezik az alapszínnel. Hátulsó szárnya világos, okkerbarnás szürke, a szegély felé sötétebb, akárcsak a középtéren. Fonákján az elülső szárny sötétebb árnyalatú, a hátulsó világosabb, a tő- és a középtér is homályos és sötéttel behintett; nemcsak a külső szegélytéren végigfutó árnyék, hanem a tővonal is szaggatott, a holdfolt jól látható.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 38-42 mm.

Repülési idő: június-július.

Általános elterjedés: Észak-Európát kivéve egész Európában elterjedt faj.

Magyarországi elterjedés: főként hegy- és dombvidékeink nedves erdőinek lakója.

A hernyó kékes hamuszürke, hátán a piros középvonal fehér csík közepén fut le, ezt két oldalról fekete vonal szegélyezi. Oldalán két-két piros vonal látható, közöttük fekete és fehér pontozás díszlik, hasa és lábai feketésszürkék, feje barna. Szövedékben alakul át igen vaskos, feketésbarna bábbá.

Tápnövény(ek): csüdfű-fajok (Astragalus spp.), bükköny-fajok (Vicia spp.).

Hasonló faj(ok): Lygephila viciae, Lygephila pastinum, Lygephila craccae

Imágó

© Dr Gergely Péter, Csobánka, 2015. 07. 14.
© Dr. Bathó Imréné, Szilvásvárad, 2017. 07. 08.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2020. 06. 29.