Maculinea alcon ([Denis & Schiffermüller], 1775)
szürkés hangyaboglárka

Szinonímák: Papilio alcon, Glaucopsyche alcon, Phengaris alcon, Glaucopsyche xerophila, Phengaris xerophila – sztyeppvidéki hangyaboglárka

Lycaenidae – Boglárkalepkék családja   

Maculinea alcon xerophila – szürkés hangyaboglárka 'szárazréti' alak: a hím szárnyainak alapszíne kissé lilába hajló kék, keskeny, fekete szegéllyel. Rojtja szürke. A nőstény szárnyainak felszíne barna, de a tőtér és a középtér kék. Gyakran látszik a sejtvégi folt az elülső szárnyakon és a hátulsó szárnyakon is. A foltsor nem mindig látszik. Mindkét ivar fonákja szürke, a fekete pettyeket szürkésfehér gyűrűk veszik körül.
Maculinea alcon alcon – szürkés hangyaboglárka 'nedvesréti' alak: a hátulsó szárny fonákjának tövében nincsen csillogó, patinás kék behintés. A hím felül kissé lilás árnyalatú ragyogó kék, fekete szegélye mérsékelten széles, a sejtvégi folt többnyire hiányzik. A nőstény sötétbarna vagy barnásfekete, kék behintés rendszerint csak a tőtéren látható. Mindkét szárnyon többé-kevésbé fejlett fekete foltsor húzódik végig, a rojtok piszkosfehérek. A fonák földbarnás szürke, a szemfoltsor mindkét szárnyon éles, fekete, a szegélyfoltsornak csak erőteljes árnyéka látható.

Változékonyság: a nőstény felszíni kék behintésének mérete és intenzitása változhat.

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. A Vörös Könyvben és a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer programjában szereplő faj.

Méret: M. a. xerophila: 28-36 mm, M. a. alcon: 22-34 mm.

Repülési idő: M. a. xerophila: június-július, M. a. alcon: július-augusztus.

Általános elterjedés: a Pireneusoktól Közép-Ázsiáig elterjedt faj, Európában szigetszerűen sokfelé előfordul. A Brit-szigetekről hiányzik, de Dél-Skandináviában megtalálható.

Magyarországi elterjedés: a ’xerophila’ ökotípus a középhegységek tárnicsokban gazdag, félszáraz gyepeiben, hegyi rétjein elterjedt, az ’alcon’ ökotípus ritkább, ugyanakkor megvan az Alföldön is: a Szatmár-Beregi-síkon, a Kiskunságban, a Mezőföldön és a Kisalföldön. Ezenkívül az Őrségben, a Bakonyban, a Balaton-felvidéken, a Vértesben, a Cserhát vidékén és a Mátrában él, sokszor csak egy-egy kis kiterjedésű élőhelyen. Az élőhelyek egymástól többnyire elszigeteltek, az egyes populációk általában nem nagyok.

A hernyó vörösesbarna, sötét hátvonallal.

Tápnövény(ek): M. a. xerophila: Szent László-tárnics (Gentiana cruciata), M. a. alcon: kornistárnics (Gentiana pneumonanthe).


Hasonló faj(ok): Maculinea teleius, Maculinea arion, Maculinea nausithous, Jolana iolas

     Mi a különbség?


Imágó

M. a. alcon © Hudák Tamás, Németkér, 2012. 07. 31.
M. a. alcon © Hudák Tamás, Németkér, 2012. 07. 31.
M. a. alcon © Hudák Tamás, Németkér, 2015. 07. 31.
M. a. alcon © Hudák Tamás, Németkér, 2015. 07. 31.
M. a. alcon © Hudák Tamás, Németkér, 2015. 07. 31.
M. a. alcon © Gór Ádám, Pusztavám, 2020. 07. 19.
M. a. alcon © Gór Ádám, Pusztavám, 2020. 07. 19.
M. a. alcon © Gór Ádám, Kercaszomor, 2012. 08. 11.
M. a. alcon © Gór Ádám, Kercaszomor, 2012. 08. 11.
M. a. alcon © Hudák Tamás, Németkér, 2012. 07. 31.
M. a. alcon © Iván Miklós, Őrség, 2015. 07. 17.
M. a. alcon © Iván Miklós, Őrség, 2012. 07. 27.
M. a. alcon © Szombathelyi Ervin, Németkér, 2012. 07. 31.
M. a. alcon © Gór Ádám, Pusztavám, 2020. 07. 19.
M. a. xerophila © Gór Ádám, Jósvafő, 2011. 06. 11.
M. a. xerophila © Hudák Tamás, Pusztavám, 2011. 06. 04.
M. a. xerophila © Hudák Tamás, Domoszló, 2009. 06. 27.
M. a. xerophila © Hudák Tamás, Vértes, 2011. 06. 04.
M. a. xerophila © Hudák Tamás, Budai-hg., 2013. 06. 28.
M. a. xerophila © Gór Ádám, Jósvafő, 2011. 06. 11.
M. a. xerophila © Gór Ádám, Jósvafő, 2011. 06. 10.
M. a. xerophila © Hudák Tamás, Pusztavám, 2011. 06. 04.
M. a. xerophila © Hudák Tamás, Jósvafő, 2011. 06. 10.
M. a. xerophila © Nestor Tamás, Budai-hg., 2012. 06. 09.
M. a. xerophila © Nestor Tamás, Budai-hg., 2012. 07. 01.
M. a. xerophila © Nestor Tamás, Budai-hg., 2013. 06. 19.
M. a. xerophila © Nestor Tamás, Budai-hg., 2014. 06. 17.
M. a. xerophila © Nestor Tamás, Budai-hg., 2014. 06. 19.
M. a. xerophila © Nestor Tamás, Budai-hg., 2015. 06. 07.
M. a. xerophila © Nestor Tamás, Budai-hg., 2015. 06. 09.
M. a. xerophila © Nestor Tamás, Budai-hg., 2016. 06. 09.
M. a. xerophila © Nestor Tamás, Budai-hg., 2016. 06. 16.
M. a. xerophila © Nestor Tamás, Budai-hg., 2017. 06. 12.
M. a. xerophila © Nestor Tamás, Budai-hg., 2013. 06. 19.
M. a. xerophila © Gór Ádám, Nagybörzsöny, 2012. 06. 23.

Aberrációk

M. a. alcon © Kárpáti Marcell, 2019. 09. 12.
M. a. alcon © Kárpáti Marcell, 2019. 09. 12.
M. a. xerophila © Kárpáti Marcell, 2016. 06. 30.