Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793)
csontszínű karcsúbagoly

Szinoníma: Chytolitha cribrumalis

Erebidae – Kvadrifid bagolylepkék családja   

Elülső szárnya világos csontszínű, ritkás barna hehintéssel. A belső keresztvonal csak ritkán látszik, a külső pedig apró, homályos érközi pettyekre szakadozott, akárcsak a hullámvonal, amelynek íve azonban kevésbé görbe. A holdfolt apró, petty alakú, a tővonal szaggatott, igen finom. Hátulsó szárnya fehéressárga, a holdfolt apró, a szegély és a tővonal alig sötétebb az alapszínnél. Fonákja világos sárgásszürke.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 23-27 mm.

Repülési idő: május-június, július-augusztus.

Általános elterjedés: majdnem egész Európában elszórtan elterjedt faj.

Magyarországi elterjedés: sík- és dombvidéki lápok környékén él.

A hernyó orsó alakú, háta szürkészöld, oldala szürke, finom okkersárga behintés díszíti, a bibircsek feketék, udvaruk világos. Összeszőtt moha- vagy fűszálak között alakul át feketésbarna bábbá.

Tápnövény(ek): sás-fajok (Carex spp.), szittyó-fajok (Juncus spp.), perjeszittyó-fajok (Luzula spp.).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Balogh Diána, 2018. 08. 01.
© Kárpáti Marcell, 2019. 06. 15.
© Kiss Tamás, 2020. 06. 06.