Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758)
káposztabagoly

Szinonímák: Barathra brassicae, Hadena brassicae

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

A fej és a torszőrzet az elülső szárny alapszínével megegyező, rendszerint sötét barnásszürke. A gallér felső harmadán sötét, vékony csík fut végig. A válltakarók belső szélén és az elő- és utótori pamacs csúcsán feketés végű szőröket találunk. A potroh a torszőrzetnél világosabb árnyalatú. A lábak sötétszürkék, az ízhatárok világossal gyűrűzöttek. Az elülső szárny nyújtott, csúcsa kihegyesedő, alapszíne erősen véltozó, de legtöbbször sötét barnásszürke, gyakorta finom aranylóbronzos fénnyel. A rajzolat eléggé elmosódó, bonyolult, a keresztvonalak kettősek, világosabb közepűek, a belső hullámos, a külső ívelt, fogazott. A középtér a világos példányokon sötétebb behintésű. A körfolt eléggé kerek, a rövid csapfolthoz hasonlóan az alapszínnel megegyező kitöltésű. A vesefolt nagy, külső szegélye és felső harmada mentén fehéres, vgy fehéressárga kitöltésű. A hullámvonal világos, a példányok egyrészén felszakadozó. A rojttő sárgásbarna árnyalatú, a rojt sötét barnásszürke. A hátulsó szárny sötétszürke, a nőstényeken egynemű, a hímeknél a középtér enyhén kivilágosodó; a holdfolt és a keresztvonal látható. A rojttő világos, a rojt fehéresszürke, belső harmadában sötétebb csíkkal. A fonák szürkésbarna, változó erősségű sötétszürke behintéssel. A holdfolt árnyéka élesen, a vesefolté és a külső keresztvonalé gyengébben kivehető.

Változékonyság: rendkívül változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 37-47 mm.

Repülési idő: áprilistól októberig két vagy három nemzedéke repül.

Általános elterjedés: eurázsiai faj.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul, gyakori.

Hernyója változó árnyalatú zöldes- vagy barnásszürke; világos hát- és mellékhátvonalakkal, néha az utóbbiak teljesen hiányozhatnak. A vonalak között az alapszínnél sötétebb vonalrajzolat figyelhető meg, amely az utolsó szelvényen patkóalakot képezhet. Oldalvonala széles sárga, vagy fehéres, benne ülnek a feketén keretezett fehér légzönyílások. A fej zöldesbarna. Bábként telel.

Tápnövény(ek): a legtöbb lágyszárút elfogyasztja.

Hasonló faj(ok): Sideridis turbida

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 09. 13.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2017. 08. 31.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 08. 31.
© Dr Gergely Péter
© Káldi József, 2020. 05. 01.
© Balogh Diána, 2015. 05. 09.
© Balogh Diána, 2015. 07. 13.
© Balogh Diána, 2020. 04. 23.
© Gór Ádám, 2021. 07. 28.
© Gór Ádám, 2021. 08. 05.
© Gór Ádám, 2021. 08. 05.

Egyéb stádiumok

© Balogh Diána, 2015. 07. 12.
© Balogh Diána, 2016. 09. 17.