Meganephria bimaculosa (Linnaeus, 1767)
kétfoltos szilbagoly

Szinoníma: Miselia bimaculosa

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az ajaktapogató rövid, előreálló, oldala világos, csúcsa sötét. A hím csápja fogazott, a nőstényé finoman pillás. A csáptövi pamacs felálló. A fej- és a torszőrzet, szürke, feketésvégű szőrökkel kevert. A gallér felső harmadán vékony, fekete csíkkal. Az előtöri pamacs széles, lapos, kétcsúcsú. Az elülső szárny széles, külső szegélye ívelt. Alapszíne szürke, változó erősségű barnásszürke behitéssel. A foltok igen nagyok, a körfolt részben, a vesefolt teljesen körülrajzolt. A körfolt hosszú, lapított, a csapfolt széles alapú; a körfolt szélét a vesefolt aljával fekete csík köti össze. A keresztvonalak kettősek, világos közepűek. A középtér erősen beszűkülő, külső széle a foltok mentén sötét behintésű. A hullámvonal vékony, nagyon halvány; a külső szöglet barnás behintésű. A hátulsó szárny szürkésbarna, az erek sötétebben fedettek, a sarokfolt és a holdfolt nagy, éles kontúrnélküli. A keresztvonal halványan kirajzolódik, a rojttő sötét, rojt barnásszürke. A fonák barnás árnyalatú, fehéresszürke. A vese-, a hold- és a sarokfolt, továbbá a külső keresztvonal árnyéka markánsan kirajzolódik.

Változékonyság: mintázata erősen változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 48-52 mm.

Repülési idő: szeptember-október.

Általános elterjedés: Közép- és Dél-Európában él.

Magyarországi elterjedés: sokfelé előfordul.

Peteként telel. A hernyó barnásszürke, az elülső négy szelvény mindig sötétebb. Hátvonala az alapszínnél világosabb, oldalvonala sötét, alulról világossal kísért, erősen hullámos. Feltűnő a 11. szelvény két hegyes, farkocskaszerű kinövése. Feje világosszürke, barna keretű kháromszöggel.

Tápnövény(ek): szil-fajok (Ulmus spp.), tölgy-fajok (Quercus spp.), csonthéjas magvú gyümölcsfák (Prunus spp.).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 10. 06.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 10. 06.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 10. 29.
© Dr Gergely Péter, 2018. 09. 13.
© Káldi József, 2019. 09. 25.
© Káldi József, 2020. 09. 22.