Meganola kolbi (Daniel, 1935)
magyar pamacsosszövő

Szinoníma: szélesszárnyú pamacsosszövő

Nolidae – Pamacsosszövők családja   

Az elülső szárny egyszínű, sötét palaszürke, fehéres vonalkázottság nélkül, a középtér belső részének feketés foltja a tőtérhez szorosan csatlakozik. Feje és tora szürkés, potroha valamivel világosabb szürke. A galléron széles, sötét vonal látható. Az elülső szárny, különösen az első nemzedék esetében, igen széles és lekerekített. Rajzolata erősen elmosódó, a belső keresztvonal folytonos, felső része zegzugos, a külső erősen szaggatott, hullámos. A sejtvégi világosabb folt az első nemzedéken szinte teljesen eltűnik, a másodiknál viszont jobban látható. A hullámvonal halvány világosszürke, kétoldalt sötétebb árnyékkal, a szegélytérben az ereken sötétebb pontok vagy vonalkák láthatók, a rojt szürke. A hátulsó szárny széles, egyszínű, tompaszürke, némi barnás árnyalattal, a holdfolt nyújtott, a fonákról erősen átlátszó, és rojtja szürke. Fonákja füstszürke, a hátulsó szárny világos, erősebb behintéssel, a holdfolt erőteljes.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 14-22 mm.

Repülési idő: május-június, július-szeptember.

Általános elterjedés: palearktikus faj.

Magyarországi elterjedés: főleg molyhos-tölgyesekben fordul elő.

A hernyó nem ismert.

Tápnövény(ek): molyhos tölgy (Quercus pubescens).

Hasonló faj(ok): Meganola strigula, Nola cicatricalis, Nola confusalis

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2020. 05. 10.
© Dr. Csóka György, 2009. 05. 22.
© Gór Ádám, 2021. 07. 27.
© Gór Ádám, 2021. 07. 27.