Metachrostis dardouini (Boisduval, 1840)
apró liliombagoly

Szinonímák: Leptosia dardouini – palakék törpebagoly

Erebidae – Kvadrifid bagolylepkék családja   

Elülső szárnyának alapszíne sötét palaszürke, sűrűn elhelyezkedő, kissé hullámos, barnásszürke vagy feketésszürke, kívülről azonban fehéresszürkével szegett keresztsávok és szalagok borítják. A belső keresztvonal szakadozott ívekből áll, a külső tipikus, a középtéren két szakadozott árnyékvonal is húzódik. A kör- és a vesefölt homáylos, sötét pettyekből áll, a hullámvonal két nagy, domború ívet ír le, mögötte sötét szalag kíséri. A szegély ismét világosabb palaszürke, a tővonal feketés, töredezett, a rojt szürke, széles, benne keskeny és világos választóvonal húzódik. Hátulsó szárnya világosabb árnyalatú, mint az elülső, a sötét és hullámos rajzolat folytatódik rajta, de a felső szegélytérben és a ráncban elenyészik. A tővonal ép, feketés, fogazott, a rojt belső része sötétebb szürke, mint a külső fele. A tor és a potroh színe egyezik a szárnyakéval. Fonákja világosszürke, rajzolatmentes, csupán némi sötét beporzás látható rajta.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Méret: 15-18 mm.

Repülési idő: június-július.

Általános elterjedés: Közép- és Dél-Európában él.

Magyarországi elterjedés: a Vértestől a Zempléni-hegységig él meleg déli fekvésű lejtőkön. Lokális és ritka.

A hernyó tompasárga vagy zöldes, minden szelvényén széles, barnásvörös folt van, amelyeket sárga hátvonal oszt ketté; a foltokat még sárga pontocskák is díszítik. Nyakpajzsa barnásfekete, feje sárgásbarna vagy fekete, torlábai barnássárgák, haslábainak színe egyezik a test alapszínével. A tápnövény magtokjaiban él és a talajon fekvő korhadó fában, finom szövedékben bábozódik.

Tápnövény(ek): ágas homokliliom (Anthericum ramosum).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.