Mniotype satura ([Denis & Schiffermüller], 1775)
őszi gyombagoly

Szinonímák: Blepharita satura, Mniotype porphyrea – őszi loncbagoly, őszi porfírbagoly

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Mindkét ivar hátulsó szárnya sötétbarna. Az ajaktapogató enyhén felfelé görbülő, oldala sötétbarna. A hím csápja fogazott, a nőstényé fonalas. A fej- és torszőrzet az elülső szárny alapszínével megegyező sötétbarna. A gallér sárgás árnyalatú, felső harmadában vékony fekete csíkkal. A válltakarók belső szegélye feketés vonallal szegett. Az elő- és utótori pamacs felmeredő, az előtori erőteljes, kétélű, a válltakaróknál világosabb színezetű. Az elülső szárny az előző fajhoz képest szélesebb és kevésbé csúcsos, külső szegélye egészen enyhén csipkés. A kör- és a vesefolt nagy, feketés vonallal részlegesen körberajzolt, kitöltése sárgás árnyalatú. A keresztvonalak kettősek, világosabb közepűek. A tövi keresztvonal alig látható, a tővonal rövid, fekete. A csapfolt alsó széle és a sejt belső keresztvonaltól a körfoltig tartó szakasza feketés kitöltésű. A középtér beszűkülő. A hullámvonal zegzugos, sárgás árnyalatú, csak ritkán felszakadozó. A rojt sötétbarna. A hátulsó szárnyon a holdfolt csak halványan kivehető. A rojttő világos, belülről sötéttel kontrasztozott. A rojt sárgás árnyalatú, szürkésbarna. A fonák barnássárga behintésű szürkésbarna; a vesefolt, a holdfolt és a külső keresztvonal árnyéka sötétebb.

Változékonyság: kissé változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 40-50 mm.

Repülési idő: augusztus-november.

Általános elterjedés: eurázsiai faj.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul, kedveli az erdővidékeket.

Peteként telel. Hernyója vöröses árnyalatú szürkészöld, a hátedény sötéten áttetsző, mellette változó erősségű párhuzamos, fekete vonalkamintázattal. Oldalvonala halvány, benne találhatók a fehér légzőnyílások. Feje sárgásbarna.

Tápnövény(ek): a legtöbb lágy- és fásszárút elfogyasztja.

Hasonló faj(ok): Mniotype adusta

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2017. 10. 12.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 09. 22.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 10. 09.
© Dr Gergely Péter
© Dr. Csóka György, 2009. 09. 30.
© Káldi József, 2018. 10. 18.
© Káldi József, 2021. 10. 23.
© Káldi József, 2019. 09. 17.
© Gór Ádám, 2021. 09. 15.
© Pintér Balázs, 2020. 09. 16.