Mythimna albipuncta ([Denis & Schiffermüller], 1775)
fehérpettyes rétibagoly

Szinonímák: Aletia albipuncta, Leucania albipuncta, Sideridis albipuncta – fehérpettyes fűbagoly

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Kisebb, keskenyebb szárnyú faj, a vesefolt az alsó világos foltra redukálódott. Az ajaktapogató rövid, előreálló. A hím csápja gyengén fogazott, a nőstényé fonalas, mindkét ivarnál a csáptengely világos. A gallér a válltakarónál és a torszőrzetnél egy árnyalattal sötétebb, felső harmadában egy gyenge kontúrú szürke csíkkal. A válltakaró és a torszőrzet egyöntetű, az elülső szárny alapszínével megegyező, változó erősségű szürke behintésű, vörösesbarna; az előtori pamacs fölmeredő. A keresztvonalak kettősek, az alapszínnél világosabb kitöltésűek, csak kevéssé kontrasztosak. A kör- és a csapfolt hiányzik. A sötétebb színezetű példányokon a sejt alsó ere mentén sötétebb szürkés behintést találunk. A külső keresztvonal enyhén ívelt, külső oldalán a hosszanti ereken fekete kísérő pontsor látszik. Egyes példányokon a hosszanti erek a külső keresztvonaltól kezdődően egy-egy éles fekete pontból kiindulóan sötéttel fedettek. A hullámvonal igen halvány, általában csak a külső oldalát követő árnyék emeli ki. A rojttő világos, a rojt az alapszínnel megegyező. A hátulsó szárny szürke behintésű sárgásbarna, a középtér felé folyamatosan világosodó, a sötétebb szegélytér éles kontraszt nélküli. Az erek sötéten fedettek, a holdfolt igen halvány, a keresztvonal csak a példányok egy részén, az ereken lévő pontsorként jelenik meg. A rojttő világos, a rojt fehéressárga, tövén barnás csíkkal. A fonák világos barnásszürke, mindkét szárny elülső szegélyén vörösesbarna behintéssel. A külső keresztvonal pontokból álló, a sötét példányokon teljes hosszában mindkét szárnyon megtalálható. A vesefolt alsó harmadában lévő fehér pont halványan átlátszik.

Változékonyság: alapszíne változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 30-35 mm.

Repülési idő: áprilistól novemberig két vagy három nemzedéke repül.

Általános elterjedés: palearktikus faj.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul, gyakori. A nyílt gyepterületeket kedveli.

Hernyóként telel. Hernyója vörösesszürke, hátvonala fehér, fekete keretű. Mellékhátvonala fekete, szakadozott, alulról fehérrel kísért. Légzőnyílásai feketék. Nyakpajzsa barna három fehér vonással. Feje világosbarna, két, íves sötétebb csíkkal.

Tápnövény(ek): perjefélék (Poaceae).

Hasonló faj(ok): Mythimna ferrago, Mythimna conigera, Mythimna unipuncta

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2020. 08. 11.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2020. 10. 10.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 09. 11.
© Dr Gergely Péter
© Káldi József, 2020. 10. 15.
© Balogh Diána, 2020. 08. 01.
© Gór Ádám, 2021. 06. 10.
© Gór Ádám, 2021. 06. 18.
© Gór Ádám, 2021. 06. 27.
© Gór Ádám, 2021. 07. 24.
© Gór Ádám, 2021. 08. 05.

Egyéb stádiumok

© Balogh Diána, 2021. 06. 30.
© Balogh Diána, 2021. 06. 30.