Mythimna pallens (Linnaeus, 1758)
sápadt rétibagoly

Szinonímák: Leucania pallens, Aletia pallens – sápadt fűbagoly

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az elülső szárnyon a sejt alatt csak halványabb sötét árnyék van, a hátulsó szárny felszíne és az elülső szárny fonákja csak kivételes esetekben sötéttel behintett. A hím csápja erősebben fogazott, a csáptengely mindkét ivarnál világos. Az ajaktapogató egyenes, előreálló, a homlok sötétebb szőrökkel kevert, a gallér, a válltakaró és a torszőrzet egyöntetű, sárgásbarna. A potroh mindig világosabb, fehéres szőrökkel fedett. Az elülső szárny alapszíne barnássárga, az erek kivilágosodóak, de lényegesen kevésbé kontrasztosak, mint az előző két fajnál. A vesefolt helyén, és a külső keresztvonal helyén a sejt végével egymagasságban és az alatt egy-egy fekete pont látható. A rojttő világos, a rojt egyöntetű, az alapszínnel megegyező. A hátulsó szárny fehéresszürke, az erek sötéten fedettek, köztük halvány szürkés behintéssel. Az elülső szegély mindig kivilágosodó. A rojt világos fehéressárga. A fonák világos, sárgásfehér, gyenge szürke behintéssel. A sötétebb színezetű példányok fonákján az elülső szárny középtere besötétedő.

Változékonyság: alapszíne kissé változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 33-39 mm.

Repülési idő: május-július, július-szeptember.

Általános elterjedés: eurázsiai faj, Észak-Amerikába behurcolták.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul.

Hernyóként telel. Hernyója sárgás vagy vöröses, szürke behintéssel hátvonala fehér, sötéttel szegélyezett. Háta apró, fekete pontokkal tarkított. Oldalvonala sárgásfehér, feketével árnyékolt. A légzőnyílások feketék. A nyakpajzs és a fej barna.

Tápnövény(ek): perjefélék (Poaceae).

Hasonló faj(ok): Mythimna impura, Mythimna pudorina, Mythimna straminea

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2020. 05. 18.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2017. 08. 25.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2021. 06. 21.
© Dr Gergely Péter
© Káldi József, 2019. 05. 25.
© Káldi József, 2021. 06. 03.
© Káldi József, 2021. 06. 23.
© Káldi József, 2021. 06. 23.
© Gór Ádám, 2021. 06. 19.
© Gór Ádám, 2021. 08. 10.
© Gór Ádám, 2021. 08. 10.
© Balogh Diána, 2015. 08. 02.