Mythimna pudorina ([Denis & Schiffermüller], 1775)
vörös rétibagoly

Szinonímák: Aletia pudorina, Mythimna impudens

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

A vesefolt helyén nincs sötét pont, a hátulsó szárny sötét, vöröses vagy barnás árnyalatú szürke, vörhenyes rojtokkal. Nagytermetű, szélesszárnyú faj. Az ajaktapogató egyenes, előreálló, oldala szürkésbarna, csúcsa világos. A hím csápja gyengén fogazott, a nőstényé fonalas. A homlok, a váll-takarók és a torszőrzet egyöntetű, szürkésbarna szőrökkel kevert barnássárga. A potroh színezete gyakran világosabb. Az elülső szárny alapszíne halvány barnássárga, változó erősségű barnásszürke és vöröses behintéssel; a vöröses szín egyes példányokon teljesen hiányozhat. A bagoly rajzolat redukálódott, a mintázatot a kivilágosodott hosszanti erek és az érközök változó sötét behintése alkotja. A legmarkánsabb rajzolati elem a sejt alsó ere fölötti besötétedés, ami általában egészen a rojttőig nyúlik. A rojt egyöntetű, az alapszínnel megegyező, a rojttő világos. A hátulsó szárnyon a rojt az alapszínnél mindig világosabb, gyakran vöröses behintésű. A fonák szürkésbarna, a példányok egy részén, a szegélytereken vöröses behintéssel. Az elülső szárny középtere elmosódott, sötétebb barnásszürke.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 35-38 mm.

Repülési idő: májustól augusztusig egy vagy két nemzedéke repül.

Általános elterjedés: eurázsiai faj.

Magyarországi elterjedés: kedveli a hűvös, nedves területeket: láp- és mocsárrétek, láperdők, síkvidéki nádasok, hűvös hegyvidéki patakvölgyek.

Hernyója sárgás vagy vöröses, szürke behintéssel hátvonala halványbarna, sötéttel szegélyezett, mellékhátvonalai feketék, kissé szaggatottak. Háta apró, fekete pontokkal tarkított. Oldalvonala sárgásfehér, sötétszürkével árnyékolt. A légzőnyílások feketék. A nyakpajzs és a fej barna.

Tápnövény(ek): sás-fajok (Carex spp.), perjeszittyó-fajok (Luzula spp.), ebír-fajok (Dactylis spp.), kékperje-fajok (Molinia spp.), nád-fajok (Phragmites spp.).

Hasonló faj(ok): Mythimna impura, Mythimna pallens, Mythimna straminea

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2017. 07. 21.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2017. 06. 19.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2021. 06. 28.
© Dr Gergely Péter
© Gór Ádám, 2021. 08. 02.
© Gór Ádám, 2021. 08. 02.
© Gór Ádám, 2021. 08. 10.
© Kiss Tamás, 2021. 06. 29.