Mythimna straminea (Treitschke, 1825)
szalmaszínű rétibagoly

Szinonímák: Aletia straminea, Leucania straminea

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az elülső szárny külső szegélye élesen sarlós; a fonák tiszta, fénylő fehér(es), a holdfoltok sötétek, szinte mindig jól kivehetőek. A hím csápja a nőstényénél erősebben fogazott, mindkét ivarnál a fogak sötétbarnák, a csáptengely világos. A homlok világos, a gallér szürkés behintésű, felső szegélye világos, közvetlenül alatta éles, egy sötét csíkkal. Alatta a példányok egy részén elkülönült, halvány vonal figyelhető meg, ez általában azonban elmosódott. A válltakarók töve sötét, a torszőrzet szürke szőrökkel kevert sárgásbarna. Az elülső szárny szürke vagy barnásszürke behintésű, világos sárgásszürke. A hosszanti erek világosak, mindkét oldalukon vékony, feketésszürke keretezéssel. A vesefolt helyén egy éles fekete pöttyöt találunk. A sejt alatt a tőtérből kiindulóan egy, a vesefoltig tartó sötét sáv figyelhető meg. A bagolyrajzolatból csak a külső keresztvonal figyelhető meg, az is csak igen halványan, a keresztvonalban 2-4 éles fekete pont is látható. A rojttő világos, belső oldalán az érközökben apró fekete pontsorral kísért. A rojt egyöntetű, az alapszínnel megegyező. A hátulsó szárny szürkés behintésű fehéresszürke, az elülső szegély mindig kivilágosodó; a holdfolt halvány, a keresztvonal pontokra szakadozott. A rojttő világos, a rojt fehér. A fonák világos, fehér vagy fehéresszürke, a vesefolt árnyéka és a holdfolt élesen kirajzolódó, a keresztvonal a példányok többségén mindkét szárnyon foltokra szakadozottan megtalálható.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 32-40 mm.

Repülési idő: május-július, július-szeptember.

Általános elterjedés: Európától Közép-Ázsiáig elterjedt faj.

Magyarországi elterjedés: kedveli a nagy kiterjedésű, öreg lápterületeket.

Hernyója halványsárga, hátközépen erősebb szürke behintéssel, öt finom, fehéres hosszanti csíkkal. Légzőnyílásai feketék. Feje lapos, barnássárga.

Tápnövény(ek): közönséges nád (Phragmites comunis), pántlikafű (Phalaris arundinacea).

Hasonló faj(ok): Mythimna impura, Mythimna pallens, Mythimna pudorina

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 07. 07.
© Dr Gergely Péter
© Gór Ádám, 2021. 08. 02.
© Gór Ádám, 2021. 08. 02.
© Baranyi Tamás, 2005. 07. 25.
© Baranyi Tamás, 2005. 07. 25.
© Baranyi Tamás, 2006. 07. 25.
© Baranyi Tamás, 2006. 07. 25.