Mythimna turca (Linnaeus, 1761)
félholdas rétibagoly

Szinonímák: Leucania turca – félholdas bagoly

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az elülső szárny széles, kerekített csúcsú, alapszíne téglavörös, változó erősségű szürke behintéssel; a hátulsó szárny szürkésbarna, egyes példányokon feltűnő vörös árnyalattal. A csáptengely mindkét nemnél fehéres, a tor robusztus, a torszőrzet egyöntetű. A bagolyrajzolat hiányos, a rajzolati elemekből csak a két keresztvonal és a vesefolt látható. A vesefolt hosszúkás, egyenesen álló, fehér közepű, a keresztvonalak sötétek, szimplák. A rojt vörösesszürke, a rojttő belső oldalán az érközökben fekete pontsorral. A sötét hátulsó szárnyon a holdfolt és a keresztvonal rendszerint megfigyelhető de igen változó erősségű; a rojt vörösbarna, világosabb tövű. A fonákon a keresztvonal és a holdfolt árnyéka erősen kirajzolódik.

Változékonyság: rendkívül változékony alapszínű faj.

Védettség: nem védett.

Méret: 37-45 mm.

Repülési idő: április-június, július-szeptember.

Általános elterjedés: eurázsiai faj.

Magyarországi elterjedés: sík- és dombvidéki nyílt, humid gyepterületeken gyakori is lehet, kisebb egyedszámban az ország egész területén megtalálható.

Hernyója sárgásbarna, egy világos hátvonallal, minden szelvényen két sárgás ponttal. Légzőnyílásai világosak. Feje zöldesbarna. Hernyóként telel.

Tápnövény(ek): perjefélék (Poaceae).

Hasonló faj(ok): Mythimna vitellina

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2020. 08. 11.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 08. 19.
© Dr Gergely Péter
© Gór Ádám, 2021. 06. 17.
© Gór Ádám, 2021. 07. 28.
© Gór Ádám, 2021. 08. 09.
© Gór Ádám, 2021. 08. 10.
© Gór Ádám, 2021. 08. 13.
© Pintér Balázs, 2021. 06. 11.
© Káldi József, 2020. 05. 12.
© Káldi József, 2021. 05. 12.
© Káldi József, 2021. 06. 16.
© Káldi József, 2021. 08. 14.