Nola chlamitulalis (Hübner, 1813)
pompás pamacsosszövő

Szinonímák: Pyralis chlamitulalis, Nola chlamytulalis

Nolidae – Pamacsosszövők családja   

A hullámvonal mentén kékesfekete foltokkal. Feje és tora fehér, potroha sárgásfehér, apró pamacsokkal. Elülső szárnya fénylő fehér, a középtérben némi sárgásbarna behintéssel. A belső keresztvonal sötétbarna, erősen szaggatott és egyenes lefutású, a külső fehér, folyamatos, a sejt végénél megtörik, majd ferdén fut, alig hullámos. A középtér felső része, a széles és elmosódó szembeszökő árnyékvonal és a szárny elülső része sárgásbarna, néha a pamacsok csúcsa is barnás. A hullámvonal három éles hullámot vet, beöblösödéseiben kékesfekete foltocskák láthatók. A szárnyszegély és a rojt túlnyomó része barna, a szárnycsúcsnál fehér. A fehér hátulsó szárny halvány sötétebb szürke szegéllyel keretezett, a holdfolt hiányzik vagy alig látható, a rojt fehéres. Fonákja szürke, fehéres behintéssel (elülső szárny), illetve fehér, sötét holdfolttal és szegélytéri árnyékkal.

Változékonyság: az elülső szárny díszes mintázata erősen redukálódhat.

Védettség: nem védett.

Méret: 13-17 mm.

Repülési idő: április-június, július-augusztus.

Általános elterjedés: Dél- és Közép-Európában él.

Magyarországi elterjedés: mediterrán jellegű helyeken él.

Hernyója sárga, hátán szaggatott vöröses vonal, oldalán feketés, hullámos csík, alatta sötétebb pontok vannak. Szőrpamacsai feketések, feje fekete. Bábalakban telel át.

Tápnövény(ek): ördögszem-fajok (Scabiosa spp.), gamandor-fajok (Teucrium spp.), sárga fogfű (Odontites lutea), sárga szemvidítófű (Euphrasia lutea).

Hasonló faj(ok): Nola cristatula

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2020. 05. 18.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2020. 05. 13.
© Baranyi Tamás, 2006. 07. 03.
© Baranyi Tamás, 2006. 07. 03.
© Gór Ádám, Görögország, 2008. 07. 25.