Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847)
apró pamacsosszövő

Szinoníma: Roeselia confusalis

Nolidae – Pamacsosszövők családja   

A külső keresztvonal apró feketés pontokból álló gyöngyfüzérszerű vonal. Feje és tora világosszürke, erősebb szürke behintéssel, potroha szürke, sötétebb szürke gyűrűzöttséggel. Elülső szárnya szélesebb és csúcsa lekerekítettebb, alapszíne fehéresszürke, az ereken világosabb hehintéssel. A tőtér némi sötétebb behintésű, a belső keresztvonal feketés, folytonos, a sejtnél kicsúcsosodó, az árnyékvonal az első keresztvonalhoz igen közel fut, szélesebb sötétszürke foltokból áll, helyenként erősen hullámos vonalként jelentkezik. A hullámvonal kifejezetten zegzugos, világos, a beöblösödésekben sötétebb foltokkal. A szárnyszegély szürke, néhány apró fehéres pontocskával. A rojt szürkés, a rojtpikkelyek szélesek, lapát alakúak, végükön általában 6-7 szabálytalan alakú foggal. Hátulsó szárnya áttetsző halványszürke, holdfoltja jól kivehető, rojtja szürkés. Fonákja tompa, világos grafitszürke, a hátulsó szárny erősebb világosszürke borítottsággal, a holdfolt éles.

Változékonyság: mintázatának élessége és alapszíne változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 15-20 mm.

Repülési idő: április-június, július-augusztus.

Általános elterjedés: palearktikus faj.

Magyarországi elterjedés: főként bükkösökben él.

Hernyója zöld vagy barnás, világos hátvonallal. Szemölcsei sárgák, szőrzete sötét. A 6. szelvényén barna keresztfolt van. Feje barna. Bábja levelek közé szőtt levéldarabokkal megerősített szövedékben van.

Tápnövény(ek): bükk-fajok (Fagus spp.), tölgy-fajok (Quercus spp.), éger-fajok (Alnus spp.), gyertyán-fajok (Carpinus spp.), hárs-fajok (Tilia spp.), galagonya-fajok (Crataegus spp.).

Hasonló faj(ok): Meganola strigula, Meganola kolbi, Nola cicatricalis

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 05. 09.
© Dr Gergely Péter, 2019. 06. 13.
© Dr. Bathó Imréné, Ivánc, 2014. 04. 23.
© Dr. Bathó Imréné, Ivánc, 2019. 08. 08.
© Kárpáti Marcell, 2018. 04. 21.
© Gór Ádám, 2021. 05. 10.
© Gór Ádám, 2021. 05. 22.