Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767)
tevehátú púposszövő

Notodontidae – Púposszövők családja   

Az elülső szárny töve az elülső szegélynél világos színű. Feje és tora sötétbarna, feketésbarna, vörhenyesbarna vagy sötét lilásbarna. Kétoldalt és hátul finom rajzolat van. A potroh világosabb, legtöbbször sárgás vagy vörhenyes. Az elülső szárny lehet vörhenyesbarna vagy sötét szürkésbarna, de mindig lilás fényű. A világos tőfolt sárga vagy sárgásfehér. A belső harántsáv cikcakkban fut, a külső ugyancsak és emellett ívelt is. Mindkettő sárga, a középtér felől sötétbarna szegéllyel. A középfolt barna, hosszú, pálcikaszerű; sárga kerettel. A szegélytérhen többé-kevésbé kifejezett vörhenyes sáv vagy foltsor húzódik; vörhenyes szín még a tőtérben is előfordulhat. A hátulsó szárny szürkéssárga, barnásszürke vagy szürke, a világos harántsáv elmosódott. Az elülső szárny fonákja általában sötétebb, a hátulsóé világosabb szürke vagy sárgásszürke, az elülső szárny csúcstere vörhenyes. A harántsáv sárgás, a középfolt az elülső szárnyon halvány, a hátulsón markáns. A rojt barna-sötétbarna csíkozottságú, illetve sárgásfehér. A nőstény kissé szélesebb szárnyú és hátulsó szárnya sötétebb.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: hím: 35-45 mm, nőstény: 40-50 mm.

Repülési idő: április-május, július-augusztus.

Általános elterjedés: palearktikus faj.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul.

Zöldesfehér, félgömb alakú petéit kisebb csoportokban helyezi el tápnövénye leveleire. Kifejlett hernyója sárgásbarna, hátának elején barna; oldalán, légzönyílásain keresztülfutó elmosódó sárgás sáv van. Talajmélyedésekben bábozódik. A báb sötétbarna, kremasterén két rövid tövissel. Az őszi báb áttelel.

Tápnövény(ek): éger-fajok (Alnus spp.), nyír-fajok (Betula spp.), fűz-fajok (Salix spp.), mogyoró-fajok (Corylus spp.), nyár-fajok (Populus spp.).

Hasonló faj(ok): Notodonta torva, Notodonta tritophus, Peridea anceps

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2017. 04. 25.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2017. 08. 31.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 08. 10.
© Gór Ádám, Őrség, 2012. 08. 11.
© Káldi József, 2012. 08. 11.
© Káldi József, 2019. 05. 29.