Notodonta torva (Hübner, 1803)
ritka púposszövő

Notodontidae – Púposszövők családja   

Az elülső szárny töve az alapszínnel megegyező színű. A fej és a tor vörhenyesbarna vagy sötétbarna, szürke behintéssel és feketésbarna rajzolattal. A potroh világosabb. Az elülső szárny sárgásfényű barna vagy sötét szürkésbarna. A harántsávok zegzugosan futnak, sárgásak, sötétbarnán keretezettek. A középfolt hosszúkás, csak kevéssel sötétebb, mint az alapszín és sárgás udvara van. A szegélytérben elmosódott barna ékfoltok sora húzódik. A hátulsó szárny sárgás vagy szürkés, a harántsáv világos, fehéres. Az elülső szárny fonákja vagy sötétszürke és ilyenkor a hátulsóé szürke, a középtér pedig fehér; olykor sárgásszürke, és ilyenkor a hátulsó szegélytere kissé világosabb színű, a tő- és középtér pedig sárgásfehér. A külső harántsáv jól látszik, a középfolt az elülső szárnyon elmosódott, a hátulsón erős. A rojt barna-sötétbarna, illetve szürkéssárga-szürke vagy szürkésbarna csíkozottságú.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Méret: hím: 40-46 mm, nőstény: 42-52 mm.

Repülési idő: május-június, július-augusztus.

Általános elterjedés: Dél-Európából hiányzik.

Magyarországi elterjedés: eddig Jósvafő környékéről, a Mátrából, és a Zemplénből ismert.

Petéje világoszöld, félgömb alakú. Idősebb hernyója hasonlít a Notodonta ziczac hernyójára. Sötétbarna, 5. és 6. szelvényének púpja alacsony, a 11. szelvény is kissé púpos. Bábja vörösbarna, kremasterén rövid tövissel. Avar között készített szövedékben bábozódik, az őszi báb áttelel.

Tápnövény(ek): nyír-fajok (Betula spp.), fűz-fajok (Salix spp.), nyár-fajok (Populus spp.).

Hasonló faj(ok): Notodonta dromedarius, Notodonta tritophus, Peridea anceps

Imágó

© Dr. Bathó Imréné, Ivánc, 2016. 07. 07.