Nycteola degenerana (Hübner, 1799)
tarka trapézbagoly

Szinoníma: Tortrix degenerana

Nolidae – Pamacsosszövők családja   

Elülső szárnyának mintázata éles fekete-fehér keresztsávokból és szalagokból áll. A külső keresztvonal rendszerint éles, hófehér, a tőtér belső fele ibolyásszürke, határa zegzúgos, külső fele fehér, benne több szaggatott, olykor felhőszerű feketés keresztsáv fut le. A belső keresztvonal kanyargós, fehér, szegélye fekete, a középtér ibolyásszürke vagy ibolyásbarna, a vesefolt környéke feketés. A külső keresztvonal fekete, kerete éles, a vonal igen zegzúgos és kanyargós, felső része rendszerint elenyészik a felső szegély sötét árnyékában. A hullámvonal erősen zegzúgos, fekete, az érközökben kialakult, de egymással összefüggő, elmosódott határú szögletes foltokból áll, mögötte a felső szegélyen (és gyakran a középtéren is, előtte azonban mindig) fehér foltok vagy csíkok kísérik. A csúcstér mögött fekete folt látható, a szegély fehér, némi szürke behintéssel, a tővonal fekete félholdacskák folyamatos sorából áll, a rojt világosszürke, sötét választóvonala jól látható. Hátulsó szárnya világos szürkésbarna, a szegély felé sötétebb. Feje, gallérja, tora, válltakarói fehérek, szegélyük és csíkos rajzolatuk fekete, potroha világos szürkésbarna. Az elülső szárny fonákja szürke, csak a felső szegély fehéres, benne a vonalak kezdőfoltjai élesek, a tővonal is jól látható, egyébként rajzolatlan. A hátulsó szárny fonákja fehéres, csak a külső szegély mentén fut le egy igen homályos, keskeny, zegzugos csík.

Változékonyság: akadnak olyan példányok, amelyeknek sötét rajzolati elemei nagyon kiterjedtek (a közép- és szegélytéren egyaránt), de vannak egészen világos rajzolatúak is.

Védettség: nem védett.

Méret: 22-26 mm.

Repülési idő: június-július, augusztus-szeptember.

Általános elterjedés: palearktikus faj.

Magyarországi elterjedés: eddig csak a nyugati határszélről került elő.

A hernyó zöld, a bibircseken hosszú fehér sörték láthatók.

Tápnövény(ek): fűz-fajok (Salix spp.).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.