Nycteola revayana (Scopoli, 1772)
tölgy-trapézbagoly

Nolidae – Pamacsosszövők családja   

Elülső szárnyának alapszíne sötét barnásszürke, csak ritkán hamu- vagy galambszürke. A belső keresztvonal egyenletesen fogazott, a külső keresztvonal nem vet mély hullámot a belső szegély fölött, a szárnyakon gyakran sötét pettyek vagy hosszanti irányú csíkok láthatók. A sötét alapszínt olykor vöröses vagy élénk barnás árnyalat tarkítja, a leggyrakoribb alak rajzolata többé-kevésbé megegyezik az előző fajokéval, de a sötét tőtér terjedelmesebb, a középtér sötét része háromszögletes, a belső keresztvonalat kívülről sötét folt támasztja meg a középtér alsó felében. A külső keresztvonal kanyargós, a hullámvonal szintén, erőteljes és sötét, a tővonal szaggatott apró pontocskákból áll. A másik gyakori formán a tőtérben két nagy fekete petty látható, a vesefolt is feketés, a hullámvonalat belülről szintén feketés pettyek kísérik, a szárny alapszíne általában világosabb szürke. Ismét másik, de ritkábban előforduló alakon a keresztirányú rajzolat szinte teljesen hiányzik és a sejt alatt húzódik sötét rozsdabarnás árnyék, a sejtben okkeres hehintés lép fel, csak a hullámvonal foltocskái észlelhetők. Gyakoriak az annyira elsötétedett példányok is, hogy a tipikus rajzolat alig látható. Hátulsó szárnya világos vagy sötétebb szürkésbarna, a rojt világosszürke.

Változékonyság: számos alakja ismert, amelyek jelentősen eltérnek.

Védettség: nem védett.

Méret: 22-25 mm.

Repülési idő: márciustól októberig három nemzedéke repül.

Általános elterjedés: palearktikus faj.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul.

A hernyó zöld, szelvényhatárai sárgásak, sárga szövedékben bábozódik.

Tápnövény(ek): tölgy-fajok (Quercus spp.), nyár-fajok (Populus spp.), fűz-fajok (Salix spp.).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Dr. Bathó Imréné, Ivánc, 2018. 06. 26.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2011. 05. 07.
© Kárpáti Marcell, 2017. 05. 07.

Egyéb stádiumok

© Dr. Csóka György, 2012. 05. 06.
© Dr. Csóka György, 2012. 05. 14.
© Dr. Csóka György, 2012. 05. 14.